ရက္ရွည္ဖ်ားနာေနေသာ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ဘကေက်ာင္းသား ၁၄ ဦးကို မေကြးတိုင္းေဆး႐ံုသို႔ တင္ပို႔

 မေကြးတုိင္း ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕ နယ္ ေပေတာေက်ာင္းကုန္းေက်း ရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္း သူ ၁၄ ဦးသည္ ရက္ရွည္ဖ်ားနာ ေနသျဖင့္ မေကြးတုိင္းေဆး႐ံုသို႔ တင္ပို႔ကုသေပးေနရေၾကာင္း ယင္းေက်ာင္းဆရာေတာ္က ေျပာ သည္။

အဆိုပါေက်ာင္းေန အ သက္ (၁၃)ႏွစ္အရြယ္ သီလရွင္ သည္ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္တြင္ ကိုယ္ပူ ဖ်ားကာ အသက္႐ွဴက်ပ္ေမာပန္း ေနမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တုိင္းေဆး႐ံုႀကီးသို႔ လႊဲေျပာင္းကု သခဲ့ရာ H1N1 Positive အျဖစ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း တုိင္းက်န္းမာေရးဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထို႔အျပင္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ ညေနက (၁၅)ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးႏွင့္ (၁၃)ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသူႏွစ္ဦး စုစုေပါင္းသုံးဦးတို႔မွာ ရက္ရွည္ဖ်ားနာကာ အသက္႐ႈက်ပ္ ေမာပန္းခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ေက်းရြာ က်န္းမာေရးမွဴး ၏  ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ တုိင္းေဆး႐ံုႀကီးသို႔ လႊဲေျပာင္းကုသေစခဲ့ သည္။ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္ ေန႔လယ္တြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၁ ဦးကုိ ထပ္မံတင္ပို႔ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဦးေတဇနိယက မိန္႔ၾကားသည္။

‘‘ဟုိဟာမ်ိဳးေတာ့ျဖစ္မယ္မ ထင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကေလးေတြ က ရက္ရွည္ကုိယ္ပူႀကီးေနေတာ့ စိုးရိမ္တာနဲ႔ ပို႔လိုက္တာပါ။ ၿမိဳ႕ နယ္လူမႈကူညီေရးအသင္းေတြက လည္း ကားစီစဥ္ေပးပါတယ္။ ကေလးတခ်ိဳ႕က အသက္႐ႈက်ပ္ ၿပီး ေမာပန္းတာမ်ိဳးေတြျဖစ္ေန တယ္’’ဟု ေက်ာင္းထိုင္ဆရာ ေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။

အဆုိပါ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၃၀ ခန္႔ရွိၿပီး ေက်ာင္းသား ၃၀ ခန္႔ ဖ်ားနာေနျခင္းျဖစ္သည္။ အေဆာက္အအံုမလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ ဖ်ားနာသူကေလးငယ္မ်ားကို သီးျခားထားႏုိင္ျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း ယင္းေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သူ ပြင့္ျဖဴေဒသခံ သတင္းေထာက္ ကိုရွိန္းထက္အာကာက ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕ နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးမွဴး အစရွိ သည့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာ မ်ားက လာေရာက္ၾကည့္႐ႈမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ေက်းလက္က်န္းမာ ေရးဦးစီးဌာန ဆရာမမ်ားကသာ ပံုမွန္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးေနၿပီး ေဆး၀ါးပစၥည္းလံုေလာက္မႈမရွိ သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးေတြ႕ရွိခဲ့ရ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အထက္ပါကိစၥႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး တိုင္းက်န္းမာေရးဦးစီး ဌာနသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ တြင္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ေန႔စာရင္း၌ တိုင္းေဆး႐ံုသို႔ တက္ေရာက္ ကုသသူတစ္ဦးသာရွိေနၿပီး ၁၀ ရက္စာရင္းမွာမူတင္ျပလာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

မေကြးတိုင္း ျပည္သူ႔ေဆး႐ံု ႀကီးသို႔ ျပင္းထန္ရာသီတုပ္ေကြး ေရာဂါဟု ယူဆရသည့္ လူနာ ၃၅ ဦးတက္ေရာက္ကုသခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔အနက္ သံသယရွိ လူနာ ၁၅ ဦးကုိ စစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္ ေျခာက္ဦးသာ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ (H1N1 Positve) စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၉ ရက္၌ ထုတ္ျပန္သည္။