စည္းကမ္းႏွင့္မညီေသာ ကားအေရာင္းစင္တာမ်ားကုိ ပိတ္သိမ္းအေရးယူသည့္ စီမံခ်က္စတင္မည္

သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းႏွင့္ မညီၫြတ္သည့္ ကားအေရာင္း စင္တာမ်ားကုိ ပိတ္သိမ္းအေရးယူရန္ ရက္ပုိင္း အတြင္း စီမံခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြာေးရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာန အဆင့္ျမင့္အရာရိွတစ္ဦး က ေျပာသည္။

ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ ေနျပည္ ေတာ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ ေသာ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီအ စည္းအေဝးတြင္ ယင္းသုိ႔ ဆံုးျဖတ္ ျခင္းျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္တင္သြင္းမႈကုိ ဟန္ျပကာ တင္သြင္းခြင့္ပါမစ္မ်ားကို လက္ လႊဲေရာင္းခ်ေနျခင္း၊ ႏွစ္စဥ္အခြန္ ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနျခင္းမ်ား အပါအဝင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားမရိွ ဘဲ ေရာင္းခ်ေနျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ေနသည့္ ရန္ကုန္အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ ႀကီးမ်ားမွ အေရာင္းျပခန္းမ်ားကို အေရးယူသည့္အေနျဖင့္ ပိတ္ သိမ္းရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း အ စည္းအေဝးတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အထက္ပါအဆင့္ျမင့္အရာရိွက 7Day Daily သတင္းစာအား ေျပာၾကားသည္။

လတ္တေလာတြင္ စာရင္း ျပဳစုထားမႈမ်ားအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ စည္းကမ္းႏွင့္ မညီၫြတ္ေသာ ကားအေရာင္းစင္တာ ၅၀ ထက္ မနည္းရိွေၾကာင္း ၎က ေျပာ သည္။ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ျပည္ပမွ ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ျပည္တြင္း၌ ယာဥ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို အဓိကေဆာင္ရြက္ရန္ အစုိးရက စီစဥ္ေနေသာေၾကာင့္ တစ္ပတ္ရစ္ယာဥ္ တင္သြင္းသူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေပၚ ယခုက့ဲသုိ႔ ၾကပ္မတ္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယာဥ္တင္သြင္းသူ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက သံုးသပ္သည္။

‘‘လုပ္သင့္ေနတာေတာ့ ၾကာၿပီ။ အေရာင္းျပခန္းကို ဖြင့္႐ံုပဲ ျပ ထားတာ။ စည္းကမ္းေတြကုိ တစ္ ခ်က္ခ်င္းစီနဲ႔ လုိက္စစ္ရင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဘယ္သူမွ မလုိက္နာၾကဘူး။ အထူးသျဖင့္ အခြန္ေတြ မရွင္းေသးတဲ့ အ ေရာင္းျပခန္းေတြလည္း အမ်ား ႀကီးပဲ’’ဟု ကားအေရာင္းစင္တာ ပုိင္ရွင္ ဦးမင္းမင္းဦးက ရွင္းျပ သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္သံုးႏွစ္ အတြင္း အခြန္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ ကြက္ခဲ့ေသာ ကားကုမၸဏီ ၇၀ ေက်ာ္အနက္ လာေရာက္ဆက္ သြယ္ျခင္းမရိွသည့္ ကုမၸဏီ ၂၁ ခု ကို ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန က အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းထား သည္။