ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစု၌ တစ္ၿပိဳင္တည္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေနဟုဆို

 ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရခိုင္ ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုတြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း စစ္ေတြၿမိဳ႕ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ရဟန္းေတာ္ မ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကို ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး ၁၉၈၂ ျမန္မာႏိုင္ငံ သား ဥပေဒျဖင့္ တိက်မွန္ကန္စြာ အျမန္ဆံုး စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပး ေရး၊ UNHCR၊ WFP အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အိုင္အင္န္ဂ်ီအိုအဖြဲ႕ အားလံုး ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အျမန္ ဆံုးႏွင္ထုတ္ေပးေရး၊ ေဒသခံ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လံုၿခံဳ မႈအတြက္ လက္နက္ကိုင္ ေဆာင္ ရြက္ခြင့္ ျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ႕စည္းေပး ေရးႏွင့္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားကို အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္း ေရး စသည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကို စီစဥ္ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စည္းထိန္း ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္က မိန္႔သည္။

ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ႏွင့္ ရေသ့ ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ား၏ သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား ေသဆံုးေနမႈ၊ လက္လုပ္ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ မၾကာ ခဏ ျဖစ္ပြားေနမႈႏွင့္ မၾကာေသး မီက ကိုင္းႀကီး(ၿမိဳ)ရြာမွ ၿမိဳတိုင္း ရင္းသား ရွစ္ဦး(တစ္ဦးေပ်ာက္ ဆုံး) အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ အသတ္ခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားက ေက်နပ္မႈ မရွိျဖစ္ေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံ အမ်ားစုက ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ကိုင္းႀကီးေက်းရြာတြင္ လံုၿခံဳေရးရဲကင္းစခန္းကို ဖြင့္လွစ္ ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး လံုၿခံဳေရးစိုးရိမ္မႈ ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ ခဲ့ရသည့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕၌ လံုၿခံဳေရးကင္း စခန္းမ်ားကို အခိုင္အမာခ်ထား ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္  ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေန ေသာ ယူအင္န္၊ အိုင္အင္န္ဂ်ီအို အားလံုးကို ရခိုင္ျပည္နယ္ေပါင္း စပ္ညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီက စိစစ္ ၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ႀကီး ၾကပ္မႈျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။