ျပည္နည္းပညာ တကၠသိုလ္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာျပပဲြက်င္းပ

ျပည္နည္းပညာ တကၠသိုလ္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာျပပြဲက်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေဇာ္မင္းထိုက္)

 ျပည္နည္းပညာ တကၠ သုိလ္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဌာန (Information Technology) ေက်ာင္းသားမ်ား ဖန္တီးျပဳလုပ္သည့္   သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာမ်ား (Project Show) ကို ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္က ျပသခဲ့သည္။

အဆုိပါ ျပပဲြတြင္ေက်ာင္းသား ၄၁ ဦးဖန္တီးထားသည့္ စီမံကိန္း ၁၂ ခုပါ၀င္ျပသခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 ‘‘သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဌာနရဲ႕ ေျခလွမ္းတစ္ ခုပါ။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ေတြဟာ စာေတြ႕နဲ႔ လက္ေတြ႕ကို ေပါင္းစပ္ၿပီး မိမိတို႔ရဲ႕ ဖန္တီးႏုိင္ မႈေတြကို ယုံၾကည္ခ်က္အျပည့္နဲ႔ ျပည္သူေတြေရွ႕မွာ ခ်ျပႏုိင္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာပါ’’ဟု သတင္းအခ်က္အလက္ နည္း ပညာဌာန ဌာနမွဴးတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျပပဲြတြင္ အတားအဆီးမ်ား ကုိ ေရွာင္ကြင္းသြားလာႏုိင္သည့္ ႐ိုေဘာ့စက္႐ုပ္နည္းပညာ၊ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ စက္ခလုတ္ ႏွိပ္မဲေပးႏုိင္သည့္ နည္းပညာ၊ အလိုအေလ်ာက္မီးၿငႇိမ္းႏုိင္သည့္ စနစ္ႏွင့္ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ား အ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိက္မ်ားပါ၀င္ျပသခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ Android Proje-ct,JavaProject,ServerProject ႏွင့္ Webpage Attack Prevention ကို Arduinon Project မ်ားျဖင့္ ၀န္းရံျပသခဲ့ရာ နည္းပညာတကၠ သိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ား၊ ပုဂၢလိက စာသင္ေက်ာင္း မ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားႏွင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူ ေဒသ ခံမ်ား တက္ေရာက္ေလ့လာခဲ့ သည္။ ‘‘ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြက တ ျခားေသာ နယ္ပယ္အဖဲြ႕အစည္း ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္မႈသိပ္မရွိဘူး။ အခု လိုမ်ဳိး ပေရာဂ်က္ျပပဲြေတြလုပ္ ၿပီး ခ်ျပလို႔ပဲ ရတယ္။ စိတ္၀င္စားရင္ ေက်ာင္းျပင္ပနယ္ပယ္မွာ လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္  လုပ္ ေဆာင္လုိ႔ ရပါတယ္’’ဟု သတင္း အခ်က္အလက္နည္းပညာ (Pro-ject) ဖန္တီးရာတြင္ပါ၀င္သည့္ ေက်ာင္းသားေမာင္ေဇာ္ရဲက ေျပာၾကားသည္။