စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ဓာတ္အားခြဲ႐ံုစီမံကိန္းအသစ္ ၿပီးစီးပါက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပိုမိုသံုးစြဲႏိုင္မည္ဟုဆို

စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း နဘား-ေရႊဘို-အုန္းေတာ ၂၃၀ ေကဗီေအဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ဓာတ္အားခြဲ႐ံုစီမံကိန္း ၿပီးစီးပါက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပိုမိုသံုးစြဲႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးသန္းၫြန္႔ဝင္းက ေျပာသည္။

နဘား-ေရႊဘို-အုန္းေတာ ၂၃၀ ေကဗီေအဓာတ္အားလိုင္း ႏွင့္ ဓာတ္အားခြဲ႐ံုမ်ား စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပို႔ လႊတ္ေရးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရး စီမံကိန္း (ေျမာက္ပိုင္း)၏ တာဝန္ရွိသူမ်ား ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕သည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္က တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

‘‘ႏွစ္ ၃၀ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွာ ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လစၿပီးေတာ့ လိုင္း သြယ္တန္းဖို႔လုပ္ပါတယ္။ ဗန္း ေမာ္-နဘား၊ နဘား-ေရႊဘိုေပါ့။ အဲဒီလိုင္းကို သြယ္တန္းဖို႔ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီတစ္ခုက ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လာၿပီး ရွင္းျပတာပါ။ အဲဒီလိုင္းက လာမယ့္ ၂၀၁၉ ေအာက္တုိဘာ မွာၿပီးမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ၿပီး ရင္ေတာ့ စစ္ကိုင္းတိုင္းမွာ မီးသံုး စြဲမႈ ပိုရမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီ လိုင္းက ၂၃၀ လိုင္းေလ။ အခု ေလာေလာဆယ္ ၆၆ ပဲရွိတာကိုး။ ေနာက္ထပ္ နဘားမွာ ခြဲ႐ံုတစ္႐ံု၊ ေရႊဘိုမွာ ခြဲ႐ံုတစ္႐ံု တည္ေဆာက္ မယ္။ ေရႊဘိုခြဲ႐ံုက ၂၀၁၇-၁၈ ဘတ္ဂ်က္မွာ ပါတယ္ေလ။ တည္ေဆာက္ေနပါၿပီ’’ဟု ဦးသန္း ၫြန္႔ဝင္းက ေျပာသည္။

နဘား-ေရႊဘို-အုန္းေတာ ၂၃၀ ေကဗီေအဓာတ္အားလိုင္း သြယ္တန္းၿပီးစီးပါက စစ္ကိုင္း တုိင္းအတြင္း ဧရာဝတီျမစ္အေရွ႕ ဘက္ျခမ္းႏွင့္ အေနာက္ဘက္ျခမ္း ရွိ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အား ပိုမိုသံုးစြဲခြင့္ရရွိလာမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းအရ ကခ်င္ ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္ရွိ ၁၈၀ မဂၢါဝပ္ ထုတ္လုပ္ေပးေနေသာ တာပိန္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကို ဗန္း ေမာ္-ကသာ-နဘား-ေရႊဘို- အုန္းေတာ အထိ ၂၃၀ ေကတီဗီ ဓာတ္အားလိုင္းျဖင့္ သြယ္ယူ၍ နဘားဓာတ္အားခြဲ႐ံု၊ ေရႊဘိုဓာတ္ အားခြဲ႐ံု၊ အုန္းေတာဓာတ္အားခြဲ႐ံု မ်ား တည္ေဆာက္ၿပီး စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျဖန္႔ျဖဴး မည္ျဖစ္သည္။

နဘား-ေရႊဘို-အုန္းေတာ ၂၃၀ ေကဗီေအစီမံကိန္းကို၂၀၁၆ ၾသဂုတ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိး စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ေအာက္တိုဘာ ၌ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း ကန္ထ႐ိုက္တာသည္ Central China Power Grid (CCPG) ျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပို႔ လႊတ္ေရးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန ၏ ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရး စီမံကိန္း (ေျမာက္ပိုင္း)က တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ စီမံ ကိန္း တည္ေဆာက္ေရးတန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာ ၁၃၃ သန္းခြဲခန္႔ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ႐ံုး မွတ္ တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။