ေလလြင့္ကေလးငယ္မ်ားကုိ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားရန္ စီစဥ္ေနဟု လူကယ္ျပန္၀န္ႀကီးေျပာ

 လမ္းေပၚ၌ ေတာင္းရမ္း ေနရသည့္ ေလလြင့္ကေလးငယ္ မ်ားအား လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း မ်ားသုိ႔ ပု႔ိေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရရွည္ရပ္တည္ႏုိင္ေရး သက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား စီ စဥ္ေပးမည္ဟု လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာ သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ အပါ၀င္ အျခားေသာၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အရြယ္မေရာက္ေသးဘဲလမ္းေပၚ၌ ေတာင္းရမ္းေနေသာ ကေလးငယ္ေပါင္း မ်ားစြာရွိၿပီး ယင္းကေလးမ်ား၏ ေရရွည္ဘ၀ရပ္တည္ေရး လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

‘‘ကေလးေတြကုိ သင္တန္း ေက်ာင္းမွာထားတဲ့အခါမွာလည္း ဒီမွာထုိင္၊ ဒါကုိစား၊ အဲဒီလုိနဲ႔ အ ခ်ိန္ကုန္လုိ႔မရဘူး။ ေရရွည္ရပ္ တည္လုိ႔ရေအာင္ လုပ္ေနပါ တယ္။ စီမံခ်က္ခ်မွတ္ၿပီး ေသ ေသခ်ာခ်ာလုပ္ေနပါတယ္။ မ ၾကာခင္ျဖစ္လာပါေတာ့မယ္’’ ဟု ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးသင္တန္းေက်ာင္း အေရအ တြက္ နည္းပါးေနေသးသျဖင့္ ေလလြင့္ကေလးမ်ားအားလုံးကုိ ထားရွိႏုိင္ေစရန္ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး သင္တန္း ေက်ာင္းမ်ားကုိဆန္းစစ္ ၍ စနစ္တက်ျဖစ္ေရးေဆာင္ ရြက္ေနသည္ဟု ၎ကဆုိသည္။

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ လူ မႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနက ဖြင့္လွစ္ ထားသည့္ လူငယ္သင္တန္း ေက်ာင္း ၁၀ ခုရွိၿပီး အသက္(၈) ႏွစ္မွ (၁၈) ႏွစ္အထိ ကေလးမ်ားကုိ လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ ေန သည္။

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနက ကနဦးေကာက္ယူထားသည့္ စာ ရင္းအရ လမ္းေပၚ၌ ေတာင္းရမ္း စားေသာက္ေနသည့္ ေလလြင့္က ေလးငယ္မ်ား ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕တည္းတြင္ အသက္ (၆)ႏွစ္မွ(၁၄)ႏွစ္ၾကားရွိ ကေလးငယ္ကုိးရာေက်ာ္ရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ေတာင္း ရမ္းစားေသာက္ေနသည့္ ကေလး သူငယ္မ်ား လူစည္ကားေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ညေစ်းတန္း၊ လသာၿမိဳ႕နယ္ ၁၉ လမ္း(တ႐ုတ္တန္း)ႏွင့္ ေအာင္မဂၤလာအေ၀း ေျပး၊ ဒဂုံဧရာအေ၀းေျပး၊ လွည္း တန္းလမ္းဆုံ၊ ေျမနီကုန္း၊ ဆူး ေလတစ္၀ုိက္စသည့္ေနရာမ်ား တြင္ အမ်ားဆုံးက်င္လည္ေလ့ရွိ သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ လူငယ္ မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အလြန္ အေရးႀကီးသျဖင့္ ေလလြင့္က ေလးငယ္မ်ားမတိုးပြားလာေရး ႏွင့္ လမ္းေပၚသုိ႔ျပန္မေရာက္ေစ ေရး ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေန ေၾကာင္း ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး က ေျပာသည္။

ေလလြင့္ကေလးမ်ားအေရး ကုိ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အစုိးရသစ္ ရက္တစ္ရာစီမံကိန္းတြင္ ထည့္ သြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း စ နစ္တက်ျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ ေနသျဖင့္ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး က ေျပာသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနအေန ျဖင့္ ေလလြင့္ကေလးငယ္မ်ားစာ ရင္းကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ တို႔တြင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာေန သည္။