ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ဥေရာပတြင္ ျမစ္ေရႀကီးခ်ိန္မ်ား ကေမာက္ကမျဖစ္

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း ဥေရာပျမစ္မ်ား ေရႀကီး ေရလွ်ံမႈျဖစ္ပြားခ်ိန္သည္ ရာသီ ဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ေျမထဲ ပင္လယ္ေဒသမ်ားတြင္ ေနာက္ က်ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အျခားေသာ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္မ်ားထက္ ေရႀကီးေရ လွ်ံမႈဒဏ္ကို ကမၻာတစ္၀န္း လူအမ်ားပိုခံစားေနၾကရၿပီး ကုလ သမဂၢက ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ ကန္ေဒၚ လာ ၁၀၄ ဘီလီယံရွိသည္ဟု ခန္႔ မွန္းထားသည္။


ေရႀကီးေရလွ်ံ ျဖစ္မည့္အခ်ိန္ကုိ ႀကိဳတင္မွန္းဆႏုိင္ပါက လူအမ်ားကို ကာကြယ္ရန္၊ ေကာက္ ပဲသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ လမ္းၫႊန္ရန္၊ ဆည္ႏွင့္ ေရအား လွ်ပ္စစ္တို႔အတြက္ လမ္းၫႊန္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ရေသာ အ ထင္ရွားဆံုးအေထာက္အထားကို ဥေရာပ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေတြ႕ရၿပီး ႐ုရွား၊ ေဘာ္လ္တစ္ႏွင့္ ေနာ့ဒစ္ေဒသ ႏုိင္ငံမ်ားအထိ က်ယ္ျပန္႔လာကာ ယင္းႏုိင္ငံမ်ား ၌ ေႏြဦးရာသီ ေစာေစာပိုင္းတြင္ ဆီးႏွင္းမ်ား အရည္ေပ်ာ္ေနသည္။

၁၉၆၀ ကထက္ ေႏြဦးရာသီ အတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံအမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားမႈကို ရွစ္ရက္ေစာ၍ မၾကာခဏ ႀကံဳေတြ႕လာရသည္ဟု သိပၸံပညာရွင္မ်ားကေျပာသည္။

ေနာက္က်၍ ဆီးႏွင္းအရည္ ေပ်ာ္ေလ့ရွိေသာ ႏွစ္ကာလမ်ား ရွားပါးလာေၾကာင္း ၎တို႔က ေျပာသည္။

ေပၚတူဂီမွ အဂၤလန္အထိ အတၱလႏိၲတ္ ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ ေလွ်ာက္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ အထြတ္ အထိပ္ျဖစ္ေသာ ေဆာင္းဦးရာသီ သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း ပိုေစာလာခဲ့သည္။

 ေျပာင္းျပန္အေနျဖင့္ ေျမာက္ပင္လယ္ႏွင့္ ေျမထဲပင္ လယ္ေဒသမ်ားစြာတြင္ ေရႀကီး ေရလွ်ံမႈသည္ ယခင္ကထက္ ရက္အနည္းငယ္ ေနာက္က်မွ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ယင္းမွာ ေဆာင္း ရာသီ၌ မိုးရြာခ်ိိိန္ ေနာက္က်မႈ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သိပၸံပညာ ရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

—Ref: Reuters