ႏိုင္ငံတကာသတင္းတိုမ်ား

ယီမင္ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဆာနားတြင္ ဟိုသီသူပုန္အဖဲြ႕ ထိန္းခ်ဳပ္ထား ေသာ ဧရိယာမွ ႏုိင္ငံတကာေလဆိပ္ကို ကုလသမဂၢက ထိန္းခ်ဳပ္မႈရယူေရး ေဆာ္ဒီဦးေဆာင္ေသာ ၫြန္႔ေပါင္းအဖဲြ႕က ေတာင္း ဆုိလိုက္သည္။ ယင္းေလဆိပ္ကို ျပန္ဖြင့္ရန္ႏွင့္ ေလဆိပ္ပိတ္ ထားသျဖင့္ အကူအညီေပးရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနသည္ဟု ကူညီေထာက္ပံ့ေရးအဖဲြ႕မ်ားက ေျပာၾကားသည္။


ေဟာင္ေကာင္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ထင္ရွားေသာအဖဲြ႕၀င္တစ္ ဦးျဖစ္သူ ဟိုး၀ပ္လမ္က ၎ကို ေဟာင္ေကာင္မွာပင္ တ႐ုတ္ ေထာက္လွမ္းေရးေအးဂ်င့္မ်ားက ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္၍ ႐ိုက္ႏွက္ ကာ ကိုးနာရီၾကာ စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ကမ္းေျခတစ္ခု တြင္ ျပန္လည္ထားရွိခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဖိလစ္ပိုင္သည္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ HIV ပုိး အလ်င္ျမန္ဆံုး ကူးစက္မႈျဖစ္ေနေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ေျပာ ၾကားၿပီးေနာက္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံမွ ၂၀၁၅ Miss Universe မစၥစ္ လီယာ၀တ္ဇ္ဆက္ခ်္က ၎ကိုယ္တိုင္ သတင္းေထာက္မ်ားေရွ႕တြင္ ေသြးစစ္မႈခံယူၿပီး HIV ပုိးကူးစက္မႈကုိ လူအမ်ား ပိုမိုသိရွိလာေရး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။