ဒုတိယအႀကိမ္ Hackathon ၿပိဳင္ပဲြ က်င္းပမည္

 နည္းပညာႏွင့္ဆက္စပ္ သည့္အုိင္ဒီယာႏွင့္ ပေရာဂ်က္မ်ားကို ျပသည့္ Hackathon ၿပိဳင္ပဲြကို   ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္  ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ မွ ၂၀ ရက္အထိKanaung Hub  (ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္)တြင္  က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

  ယင္းၿပိဳင္ပဲြကို ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၅၀ ခန္႔လာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု စီစဥ္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။ ‘‘အခုစာရင္းေပးထားတာကေတာ့ ၁၀၀၀န္းက်င္ရွိေနပါၿပီ’’ဟု ၿပိဳင္ပဲြစီစဥ္သည့္ New Westminster ကုမၸဏီမွ မေမဇင္ကိုက ေျပာသည္။


 အစိုးရတကၠသိုလ္ ခုနစ္ခုအပါအ၀င္ ပုဂၢလိကနည္းပညာေက်ာင္းသုံးခုကို ဖိတ္ေခၚ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လုိသူမ်ားကိုလည္း လက္ခံခဲ့သည္။ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ပေရာဂ်က္မ်ားအနက္မွ မဲဆႏၵအရ အေကာင္းဆုံးပေရာဂ်က္ ၁၅ ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခြင့္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး  ဆုအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို  နည္းပညာနယ္ပယ္ရွိ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဒိုင္အျဖစ္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

ဆုအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ထားသည့္ ပေရာဂ်က္ကိုလည္ပတ္ႏုိင္ရန္ Hosting တင္ေပးျခင္းအျပင္ အျခားေသာဆုအျဖစ္ စပြန္ဆာကုမၸဏီမ်ားက ေပးအပ္သည့္ ခံစားခြင့္အသီးသီးကို ထပ္ဆင့္ရရွိမည္ဟု ေၾကညာထားသည္။

Hackathon ၿပိဳင္ပဲြဆုိသည္ မွာ နည္းပညာႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ အိုင္ဒီယာႏွင့္ ပေရာဂ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈအ ပုိင္းကုိ  ယွဥ္ၿပိဳင္သူအားလုံးက ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ၾကျခင္း ျဖစ္ သည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီအတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပသည့္ ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ‘ေရးၾကည့္’ အမည္ရွိ အက္ပလီေကးရွင္းက ဆုရရွိသည္။