အင္းစိန္ဂ်ီတီအုိင္ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ေအာက္တုိဘာအတြင္း ေခၚယူမည္

အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္ေက်ာင္းတြင္ ဘာသာရပ္အလိုက္သင္တန္းမ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္။(ဓာတ္ပံု−ေက်ာ္ဇင္သန္း)

 ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္က စတင္ ပိတ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အင္းစိန္ဂ်ီတီအုိင္ေက်ာင္း ၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေအာက္တိုဘာအတြင္း ေခၚယူႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒါက္ တာခၽြန္ထူးေအာင္က ေျပာသည္။

အင္းစိန္ဂ်ီတီအုိင္တြင္ ၿမိဳ႕ျပ အင္ဂ်င္နီယာ၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီ ယာ၊ အီလက္ထရြန္နစ္အင္ဂ်င္နီ ယာ၊ လွ်ပ္စစ္ဆက္သြယ္ေရး အင္ ဂ်င္နီယာ၊ သုတနည္းပညာအင္ ဂ်င္နီယာ စသည့္ဘာသာရပ္အ လုိက္ သုံးႏွစ္ၾကာ သင္တန္းမ်ား ကို ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြေအာင္ ျမင္သူမ်ားအား တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။


 ‘‘ဂ်ီတီအုိင္၀င္ခြင့္ေတြကို ေအာက္တုိဘာမွာ ေခၚေလ့ရွိ ေတာ့ အင္းစိန္ဂ်ီတီအုိင္ကိုလည္း အဲဒီလထဲမွာပဲ ေခၚႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစား ေနပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာအမီဖြင့္ႏုိင္ ဖုိ႔ အေဆာက္အအုံ ျပင္ဆင္မႈအ ပိုင္းေတြလည္း လုပ္ေနပါတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာခၽြန္ထူးေအာင္က ေျပာသည္။

 သင္တန္း၀င္ခြင့္ စတင္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည့္အခ်ိန္ကို ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာမ်ားမွတစ္ ဆင့္ ေၾကညာမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ စာစစ္ဌာနအားလုံးမွ တကၠသိုလ္စာေမးပဲြကို သိပၸံဘာ သာတဲြျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအား ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ကာ ဘာသာရပ္တစ္ခုလွ်င္ ၄၀ ဦးႏႈန္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္လက္ခံမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ေလွ်ာက္ထားတဲ့ ထဲကမွ ေရးေျဖ၊ ႏႈတ္ေျဖစစ္ေဆးၿပီး သင္တန္းသား ၂၀၀ ဦး လက္ခံေပးပါမယ္’’ဟု နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးျမင့္က  အင္းစိန္ဂ်ီတီအုိင္အေဆာက္အအုံအႀကီးစား ျပင္ဆင္မႈစတင္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

 ၁၂၂ ႏွစ္သက္တမ္းရွိ အင္းစိန္ဂ်ီတီအုိင္အေဆာက္အအုံသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕၏ အျပာေရာင္ကမၸည္းျပားတပ္ဆင္ထားေသာ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံျဖစ္သည္။

သင္တန္းမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္ လွစ္ႏုိင္ရန္ နည္းပညာ၊ စက္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား မြမ္းမံသင္တန္းပို႔ခ်ေရး ဂ်ာမနီႏုိင္ငံက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆ သန္း ပံ့ပိုးမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက အေဆာက္အအုံျပင္ဆင္မြမ္းမံေရးႏွင့္ ႐ုံးသုံး ပစၥည္းမ်ားအတြက္ က်ပ္ ၃ ဒသမ ၅ ဘီလီယံသုံးစဲြမည္ ျဖစ္သည္။

အင္းစိန္ဂ်ီတီအုိင္ေက်ာင္း ကို ၁၉၈၅ တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၌ ပထမဆုံးစက္မႈလက္မႈ ပညာသင္ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။

 ၂၀၀၇ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာအေရးအခင္း၌ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားကုိ ယင္းေက်ာင္း၀င္းအတြင္းထား ရွိျခင္း၊ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းေဆး ခန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ အျခားပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ပုဂၢလိက အ ထက္တန္းေက်ာင္းဖြင့္ရန္ ငွား ရမ္းျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္မႈကို ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့သည္။