လိပ္ကၽြန္းအမႈအတြက္ ေနာက္ဆုံးအယူခံကို ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္မတုိင္မီ တင္သြင္းမည္ဟု ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးေျပာ

လိပ္ကၽြန္းလူသတ္မႈျဖင့္ ေသဒဏ္က်ခံေနရေသာ ျမန္မာလုပ္သားႏွစ္ဦးအတြက္ ေနာက္ဆုံးတင္သြင္းရမည့္ အယူခံကို ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္မတုိင္မီ တင္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးမ်ဳိးျမင့္သန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေသဒဏ္ က်ခံေနရေသာ ျမန္မာလုပ္သားႏွစ္ဦး အမႈအ တြက္ ေနာက္ဆုံးအယူခံကို ၾသ ဂုတ္ ၂၁ ရက္ေနာက္ဆုံးထား တင္ သြင္းရန္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ေကာ့စမီြတရား႐ုံးကဆုံးျဖတ္ထားၿပီး ျမန္မာဘက္က ယင္းရက္မတုိင္မီ တင္သြင္းရန္ စီစဥ္ေနသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ယင္း အမႈအတြက္ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး အပါအ၀င္ ျမန္မာသံ႐ုံးအထူးအ ဖဲြ႕ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံေရွ႕ေနမ်ား ေကာင္စီတို႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးမွ အယူခံတင္မည့္ရက္ကို သိရမည္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးတင္သြင္းရမည့္ အယူခံတြင္ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳ ရန္ ျမန္မာဥပေဒအႀကံေပးကိုယ္ စားလွယ္အဖဲြ႕က စာမ်က္ႏွာခုနစ္ မ်က္ႏွာပါရွိသည့္ အထူးအႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားကို ထုိင္းႏုိင္ငံေရွ႕ေနမ်ား ေကာင္စီထံ ေပးအပ္ထားေၾကာင္း ျမန္မာသံ႐ုံးအထူးအဖဲြ႕မွ ဦးထူး ခ်စ္က ေျပာသည္။

‘‘ထုိင္းေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ အေနနဲ႔လည္း ပိုမိုတိက်တဲ့စနစ္ တက်ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ထား ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးအယူခံမွာ ကေလးေတြ ကံေကာင္းလိမ့္မယ္ လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္’’ဟု ဦးထူး ခ်စ္က ေျပာသည္။

အယူခံတြင္ ျမန္မာအႀကံ ေပးအဖဲြ႕က ေပးပို႔သည့္အခ်က္ ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္ စီက ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အခ်က္ မ်ားကို စုေပါင္းတင္ျပမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ကိုမင္းဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာဥပေဒအႀကံေပးအဖဲြ႕ က လိပ္ကၽြန္းအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒအႀကံျပဳခ်က္ေပးပို႔ျခင္း သည္ ပထမဆုံးျဖစ္ၿပီး ယခင္က အမႈလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တြင္ ယင္းသို႔ဥပေဒအႀကံျပဳခ်က္ေပး ပုိ႔ျခင္းမရွိေပ။ ေသဒဏ္အျပစ္ ေပးခံထားရေသာ ျမန္မာလုပ္ သားႏွစ္ဦးကို အျပစ္မွလြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ေပးရန္ ထုိင္းလူမ်ဳိး မ်ား ယုံၾကည္အားထားၾကေသာ အၾကားအျမင္ဆရာမအီးတီက ေမလ ၃ ရက္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ ရာ ထုိင္းသံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ ဆုံ၍ အသနားခံစာေပးပို႔ခဲ့သည္။

အယူခံတင္သြင္းမႈကို ထုိင္း အစိုးရကမတ္လ ၂၃ ရက္အတြင္း တင္သြင္းရန္ မူလကသတ္မွတ္ ထားေသာ္လည္း ျပင္ဆင္ခ်ိန္မလုံ ေလာက္၍ အခ်ိန္တိုးေပးရန္ ျမန္မာသံ႐ုံးအထူးအဖဲြ႕က ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေတာင္းဆုိရာ ဧၿပီ ၂၃ ရက္အထိ တုိးေပးခဲ့သည္။ 

ယင္းသတ္မွတ္ခ်ိန္လည္း မလုံေလာက္သျဖင့္ အယူခံတင္ ရန္ အခ်ိန္ကုိငါးႀကိမ္အထိ ထပ္ တိုးေတာင္းခဲ့ရသည္။ အယူခံတင္သြင္းမႈကို ထုိင္းႏုိင္ငံအယူခံေအာက္တရား႐ုံးက ယခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ေသဒဏ္ကို ဆက္လက္အတည္ျပဳခဲ့သည္။