ထုိင္းနာနတ္သီးစက္႐ံုမွ ျမန္မာလုပ္သားေလးရာေက်ာ္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးအတြက္ ႏွစ္ရက္ဆက္တိုက္ ဆႏၵျပ

ဆႏၵျပေနသည့္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားကို ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ရဲမင္း)

ထုိင္းႏုိင္ငံ ကန္ခ်နပူရီ ခ႐ုိင္ရွိ နာနတ္သီးစက္႐ုံတြင္ အ လုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ျမန္မာ လုပ္သား ၄၀၀ ေက်ာ္သည္ လုပ္ အားခပုံမွန္မရရွိသျဖင့္ ႏွစ္ရက္ ဆက္တိုက္အလုပ္မဆင္းဘဲ ဆႏၵ ျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါနာနတ္သီးစက္႐ုံ တြင္ ျမန္မာလုပ္သား ၄,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိရာ ယင္းစက္႐ုံရွိ အလုပ္ ခြင္ႏွစ္ခုမွ ျမန္မာလုပ္သား ၄၀၀ ေက်ာ္က ဩဂုတ္ ၁၀ ရက္ကစ၍ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ယင္းဆႏၵျပေတာင္းဆုိမႈ ကုိ သြားေရာက္ေျဖရွင္းေပးေန ေသာ AAC မဟာမိတ္အဖြဲ႕မွ ကုိ ရဲမင္းက ေျပာသည္။

‘‘မေန႔ (ဩဂုတ္ ၁၁ ရက္) က ျမန္မာလုပ္သားေတြ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိတာ ႏွစ္ရက္ေျမာက္ေန႔ ေပါ့။ ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ေတြကေရာ၊ ျမန္မာသံ႐ုံးကေရာ လာေရာက္ ေျဖရွင္းေပးေနတုန္းပဲ’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအား ထုိင္းစက္႐ုံက လုပ္ခရွင္းေပး သည့္ရက္ မွန္ကန္မႈမရိွျခင္း၊ အခ်ိန္ပုိေၾကးမ်ားကုိ သတ္ မွတ္ေစ်းႏႈန္းအတိုင္းမေပးဘဲ ၃၇ ဘတ္ျဖင့္သာ ရွင္းေပးေနျခင္း၊ တနဂၤေႏြႏွင့္အခါႀကီးရက္ႀကီး႐ုံး ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ လုပ္အားခႏွစ္ ဆမရရွိျခင္း၊ အေထာက္အထား မရွိေသာ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားကုိ ေခၚယူခုိင္းေစၿပီး အဆင္ေျပမႈ မရွိပါက အလုပ္မွထုတ္ပယ္ ျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ကိုရဲမင္းက ေျပာသည္။

‘‘လုပ္အားခေတြ ရွင္းမေပး ဘူး။ ေနာက္ၿပီး အခ်ိန္ပုိေၾကးေတြ လည္း အျပည့္မေပးဘူး’’ ဟု ဆႏၵ ျပရာတြင္ ပါ၀င္သူေဒၚစန္းရီက ေျပာသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ ကုိင္ေနေသာ ျမန္မာလုပ္သား မ်ားအေပၚ ထုိင္းအလုပ္ရွင္မ်ားက အလုပ္သမားအခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္ျခင္း၊ လုပ္အားခမ်ားရွင္း မေပးျခင္း၊ အလုပ္မွထုတ္ပယ္ ျခင္းစသည္တို႔ျပဳလုပ္ေနေသာ ေၾကာင့္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားက ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္အမႈဖြင့္တိုင္ၾကား မႈမ်ား မၾကာခဏျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဩဂုတ္ ၁ ရက္ ကလည္း ဖက္ဘူရီခ႐ုိင္ခ်အမ္ ပင္လယ္ကမ္းေျခရွိ ရွစ္ထပ္အ ျမင့္ ဟုိတယ္ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ျမန္မာလုပ္သား ၅၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံသားမ်ားအပါ အ၀င္  လုပ္သား ၂၀၀ ေက်ာ္ကုိ လုပ္အားခမေပးဘဲ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ လုပ္သားမ်ားက အလုပ္ရွင္ကုိ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္က လည္း စမြတ္ဆာခြန္ခ႐ုိင္ရွိ ပင္ လယ္စာထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံ တြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာ လုပ္သား  ၈၀ ေက်ာ္ကုိ ထုိင္းအ လုပ္ရွင္က ႀကိဳတင္အသိမေပးဘဲ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္၍ ျမန္မာ လုပ္သားမ်ားက အမႈဖြင့္တိုင္ ၾကားခဲ့သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္ရွင္ က အလုပ္သမားမ်ားကုိ အလုပ္ မွထုတ္ပယ္ပါက တစ္လႀကိဳတင္ အသိေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထုတ္ ပယ္ခံရသည့္အလုပ္သမားသည္ ျပစ္မႈတစ္စုံတစ္ရာမရွိပါက လုပ္သက္ႏွစ္အ လုိက္နစ္နာေၾကးမ်ားေတာင္းဆုိခြင့္ရွိသည္။

More in Crime Section