ႏုိင္ငံတကာအပါအ၀င္ ပါတီအဖြဲ႕အစည္း မ်ားအေနျဖင့္ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္မ်ား ကုိ ဆန္႔က်င္ရန္ထုတ္ျပန္

တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံ တကာအသုိင္းအ၀ုိင္းအေနျဖင့္ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမား မ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ၾကရန္ ႏုိင္ငံ ေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန က တိုက္တြန္းသည္။

၀န္ႀကီးဌာနက ဩဂုတ္ ၁၁ ရက္ညတြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ‘ေမာင္ေတာေဒသ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ သတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္’ ၌ ယင္းအခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္း စဥ္ႏွင့္ ေဒသတည္ၿငိမ္ေရး ႏုိင္ငံ ေတာ္အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ျခင္းမ်ားမျပဳႏုိင္ေစရန္ အ ၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ေမာင္ ေတာခ႐ုိင္အတြင္း သတ္ျဖတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနဟု ယူဆေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ျပင္းထန္စြာ ႐ႈတ္ခ်သည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ခ႐ုိင္အတြင္း အစြန္းေရာက္အ ၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက အၾကမ္း ဖက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ား တုိးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာေနာက္ပုိင္းမွ ယခု ဩဂုတ္ ၉ ရက္အထိ ေသဆုံးသူ ၅၉ ဦး၊ ေပ်ာက္ဆုံးသူ ၃၃ ဦးအထိရွိခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရာအိမ္မွဴးမ်ား၊ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား၊ အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားသုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသူမ်ားအပါအ၀င္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အမ်ားအျပားကုိ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆုံးၿမိဳတုိင္းရင္းသားခုနစ္ဦးကုိ သတ္ျဖတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ပါရွိသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ တည္ဆဲဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ သတိထား၍ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ အခြင့္ ေကာင္းယူကာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ ရပ္မ်ား တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာ ျခင္းကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ ႏွိမ္နင္း သြားမည္ဟုဆုိသည္။

အျပစ္မဲ့အရပ္သားျပည္သူ မ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ ေရး လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ တုိးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး အစြန္း ေရာက္အၾကမ္းဖက္မ်ား၊ အစြန္း ေရာက္အားေပးကူညီသူမ်ား အားလုံးကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ အ ေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ဟု သ တင္းထုတ္ျပန္သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား ရပ္တန္႔ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစရန္ႏွင့္ လုံၿခံဳ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး တပ္မ ေတာ္တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အ တူ ပူးေပါင္္း၍ နယ္ေျမရွင္းလင္း ေရးေဆာင္ရြက္ေနရာ လုိအပ္ သည့္ေဒသမ်ားတြင္ ညမထြက္ရ အမိန္႔ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္မည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္သည္။