ကြန္ဒုိဥပေဒ ယခုလကုန္တြင္ နည္းဥပေဒ ထုတ္ျပန္မည္

ကြန္ဒိုအေဆာက္အအုံ မ်ားျပားလာေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းရွင္အမ်ားစုေမွ်ာ္လင့္ေန ေသာ စုေပါင္းအေဆာက္အအုံ ဥပေဒ(ကြန္ဒုိဥပေဒ)အတြက္ လုိ အပ္ေနသည့္ နည္းဥပေဒကုိ ယခု လကုန္တြင္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဦး စီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး မင္းထိန္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးေနေသာ ကြန္ဒုိတိုက္ခန္း အမ်ားစုတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကုိ ဦးစားေပးေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ ကြန္ဒုိ ဥပေဒ၌ လုိအပ္ေနေသာ နည္း ဥပေဒကို ယခုလကုန္စက္တင္ ဘာလဆန္းတြင္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ရန္ ရွိေၾကာင္း ဦးမင္းထိန္က ဆုိ သည္။ ေျမႏွင့္အခန္းကုိပါ ႏွစ္ခုစ လုံးပူးတြဲပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရမည့္ ကြန္ဒုိ ဥပေဒကုိ ၂၀၁၅ ဇန္န၀ါရီက အ တည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ္လည္း နည္းဥပေဒကို ၂၀၁၇ စက္တင္ ဘာမွသာ ထုတ္ျပန္ႏုိင္မည္ျဖစ္ သည္။

ကြန္ဒုိဥပေဒ၏နည္းဥပေဒ သည္လက္ရွိတြင္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး သုိ႔ ေရာက္ရွိေနကာ ၿပီးေနာက္ ဌာနမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအ စုိးရအဖြဲ႕သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္မည္ျဖစ္ သည္။ယင္းဥပေဒ၏ အေရးပါသည့္ အခ်က္ျဖစ္ေသာ ေျခာက္လႊာႏွင့္ အထက္တြင္စတင္ၿပီး ႏုိင္ငံျခား သားအမည္ေပါက္ျဖင့္ ၄၀ ရာခုိင္ ႏႈန္း၀ယ္ယူခြင့္ကုိ နည္းဥပေဒ၌ ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွိေပ။

ရန္ကုန္တြင္ ႏုိင္ငံျခားသား အ၀ယ္ေမွ်ာ္ေနေသာ ကြန္ဒုိတုိက္ ခန္းသည္ ေသာင္းဂဏန္းေက်ာ္ ရွိၿပီး ကြန္ဒုိဥပေဒ၏ အသက္ျဖစ္ ေသာ နည္းဥပေဒထြက္ရွိေတာ့ မည္ဆုိျခင္းေၾကာင့္ အေရာင္းအ ၀ယ္ျပန္ေကာင္းလာႏုိင္ေၾကာင္း ေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ရွင္ဦးျမင့္ေထြးက သုံးသပ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ႏုိင္ငံျခားသား မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနရျခင္းသည္ ကြန္ဒုိဥပေဒပါ အခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးရန္ခက္ခဲသ ျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ၀ယ္ယူမႈ နည္းပါးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတာ္ ၀င္ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီဥကၠ ႒ဦးကုိကိုေထြးက တပ္မေတာ္ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ေသာ အိမ္ၿခံေျမဆုိင္ရာ ေဟာေျပာပြဲတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။