စိန္၊ ျမႏွင့္ ေရႊစင္ေရႊတံုးမ်ား အထူးကုန္စည္ခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္း မွ်တမႈမရွိဟုဆို

 ေရႊစင္၊ ေရႊတံုးအပါအ ဝင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ စိန္ႏွင့္ ျမအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အထူး ကုန္စည္ခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ ငန္းခြန္ကို ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္း သည္ မွ်တမႈမရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ေရႊတံုး၊ စိန္ႏွင့္ ျမတုိ႔ကို ျပည္တြင္း၌ မထုတ္လုပ္ဘဲ ႏုိင္ငံျခား မွ တင္သြင္းသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အခြန္ကင္းလြတ္ ခြင့္ေပးမည္ဆုိပါက ျပည္သူအ မ်ားစု သံုးစြဲေနသည့္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းေနေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လည္း အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးမည္လားဟု ေနျပည္ေတာ္ MICC-2 ၌ ဩဂုတ္ ၁၂ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာဒီမိုကေရစီေရး ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စီမံဘ႑ာဒုဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္ ပါဝင္ေသာ စကားဝိုင္း၌ ဦးမ်ိဳးျမင့္က ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ား ထဲတြင္ အားလံုးပါဝင္မႈႏွင့္ တရား မွ်တမႈရွိေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ပါဝင္ေနၿပီး ယခုကဲ့သို႔ အခြန္ကင္း လြတ္ခြင့္ေပးျခင္းသည္ ဓနဥစၥာ မွ်တမႈ (Gaps) ကြာျခားမႈမျဖစ္ လာႏိုင္ဘူးလားဟု ဦးမ်ိဳးျမင့္က ထပ္မံေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ အခြင့္အေရး ေၾကာင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာျခား မႈျဖစ္လာမည္ကို ေမးခြန္းထုတ္ ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္သူ႔ကို ကာကြယ္မွာလဲ။ ရွိတဲ့ ဘ႑ာအ ရင္းအျမစ္ေတြကို စုစည္းတဲ့ေနရာ မွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ရွိေအာင္  စိန္ေခၚမႈတစ္ခုအေနနဲ႔ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီး မ်ား နည္းနည္းစဥ္းစားၾကည့္ပါ’’ ဟု ဦးမ်ိဳးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ေရႊတံုး၊ စိန္ႏွင့္ ျမတုိ႔အေပၚ ဝန္ႀကီးဌာနက အခြန္ကင္းလြတ္ ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ တစ္ဦး တစ္ ေယာက္၊ တစ္စုတစ္ဖြဲ႕အတြက္ အက်ိဳးျပဳရန္မဟုတ္ဘဲ သံုးစြဲသူ၊ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားသူမ်ား ေဈးႏႈန္းတည္ၿငိမ္စြာျဖင့္ ေရာင္း ဝယ္ႏုိင္ေရး၊ လုပ္ငန္းဆက္စပ္၍ အမွီသဟဲျပဳေနၾကသည့္ လုပ္ငန္း မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး စသည့္အက်ိဳးကို ရည္ရြယ္၍ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း စီမံ ကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း က ဩဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကား သည္။

တည္ဆဲဥပေဒပါ အခြန္ႏႈန္း ထားမ်ားအရ စိန္ႏွင့္ျမ အၾကမ္း ထည္တင္သြင္းျခင္းအတြက္ ကုန္း ေပၚအေရာက္တန္ဖိုးအေပၚတြင္ အေကာက္ခြန္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အ ထူးကုန္စည္ခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခုိင္ ႏႈန္း စုစုေပါင္း ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေပး ေဆာင္ရမည္ဟု ဒုဝန္ႀကီးက ရွင္း ျပသည္။ လက္ရွိတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက စိန္ႏွင့္ ျမ အထူးကုန္စည္ခြန္ကို ၁၀ ရာခုိင္ ႏႈန္း ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးခဲ့ေသာ္ လည္း အေကာက္ခြန္ ၃၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က လႊတ္ေတာ္အား ရွင္းျပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စိန္ႏွင့္ျမအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အထူးကုန္စည္ ခြန္ႏွင့္ ေရႊစင္၊ ေရႊတံုးတို႔အေပၚ ေကာက္ခံသည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ ငန္းခြန္တုိ႔ကို ကင္းလြတ္ခြင့္ေပး ရန္ သမၼတက သဝဏ္လႊာေပးပို႔ ျခင္းကို ဩဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

စိန္၊ ျမႏွင့္ ေရႊစင္၊ ေရႊတံုး တုိ႔အေပၚ အခြန္ေကာက္ခံေနမႈကို ပယ္ဖ်က္မည့္အစား အေျခခံျပည္ သူလူထုအေပၚ သက္ေရာက္ေန သည့္အခြန္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရန္ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕ နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္လိႈင္ဝင္းကလည္း ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဩဂုတ္ ၁ ရက္က ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေငြပိုေငြလွ်ံ အနည္းငယ္သာ ရွိသည့္ အေျခခံျပည္သူလူထုက ေရႊဝယ္လွ်င္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း ခြန္ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေပးေဆာင္ရၿပီး ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူမ်ားက ေရႊ စင္၊ ေရႊတံုးဝယ္ယူလွ်င္ အခြန္ ေပးေဆာင္ရန္မလိုသည့္ အေျခ အေနကို ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ သင့္ေၾကာင္း ဦးေအာင္လိႈင္ဝင္း က ေထာက္ျပသည္။

အခြန္စနစ္ကို ျပဳျပင္မည္ဆုိ ပါက ႏုိင္ငံ၏ ကေလးငယ္မ်ား အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈျပႆနာကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ သား၊ ငါး ေလလံေၾကးမ်ား ေလွ်ာ့ ခ်ေပးျခင္း၊  သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအခြန္မ်ားကို ေလွ်ာ့ေပါ့ျခင္း စသည့္အခြန္မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိ တြင္ စိန္၊ ျမႏွင့္ ေရႊစင္၊ ေရႊတံုးတုိ႔ အေပၚ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပး ရန္ မစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ၎က တိုက္တြန္းသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္သည္ သံုးပံုတစ္ပံု  ကုန္ဆံုးလာၿပီျဖစ္ ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္တြင္း၌ ေကာက္ ခံေနေသာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ေလ်ာ့ နည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ ၍ စိန္၊ ျမႏွင့္ ေရႊစင္၊ ေရႊတံုးအေပၚ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကို သေဘာမတူသင့္ေၾကာင္း မေကြးတုိင္း မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၅) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေအာင္ထြန္းက ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္သားကိုယ္စား လွယ္ ဗိုလ္မွဴး ထင္လင္းဦးက လည္း ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာတိုးတက္ ရရွိေစရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးခုိင္မာ ေတာင့္တင္းမႈ မရွိေသးခ်ိန္တြင္ တန္ဖိုးႀကီးပစၥည္းမ်ားကို အခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည္ထက္ ႏုိင္ငံ ေတာ္အတြက္ အဓိကက်သည့္ မရွိမျဖစ္ အေျခခံကုန္ပစၥည္းမ်ား အေပၚတြင္သာ အခြန္ကင္းလြတ္ ခြင့္ျပဳသင့္သည္က ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ ေၾကာင္း အႀကံျပဳသည္။

ေရႊတံုး၊ စိန္ႏွင့္ ျမတို႔ကို အ ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္းသည္ လူနည္းစုအတြက္ အက်ိဳးရွိၿပီး လူ အမ်ားစု ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေသးစားႏွင့္ အ လတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခြန္ႏွစ္ထပ္ျဖစ္ေနမႈကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္ က ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္႐ံုး၌ ျပဳလုပ္ေသာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပုဂၢလိက ထုတ္ ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ျပည္ပမွ တင္သြင္းထုတ္လုပ္ၿပီး ေရာင္းခ် သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚတြင္ အခြန္ႏွစ္ႀကိမ္ ေပးေဆာင္ေနရ သျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခက္အ ခဲျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနကို တင္ျပသည္။

 အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံ မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အခြန္ သတ္မွတ္ေကာက္ခံမႈ ပမာဏ အနည္းဆံုးႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးက႑၌ လုပ္ငန္းရွင္ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ အခြန္ကို အ လီလီေလွ်ာ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ (ဥပ မာအေနျဖင့္) အိမ္ၿခံေျမတရားဝင္ ေရာင္းဝယ္ရာ၌ အသံုးျပဳရသည့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကို ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပး ထားေၾကာင္း စီမံဘ႑ာျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဇူလုိင္ ၂၀ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယသမၼတႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အေသးစား၊ အ လတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ စီးပြားေရးက႑တြင္ ေကာက္ခံ ေနေသာ အခြန္ကို ထပ္မံေလွ်ာ့ ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ဇူလုိင္ ၂၀ ရက္ ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ ေျပာ ၾကားသည္။