ဆီးရီးယားႏွင့္ ေဂ်ာ္ဒန္နယ္စပ္တြင္ ေပါက္ကဲြမႈျဖစ္ပြားၿပီး သူပုန္အဖဲြ႕၀င္ ၂၃ ဦး ေသဆံုး

 ဆီးရီးယား-ေဂ်ာ္ဒန္ နယ္စပ္အနီးတြင္ သူပုန္အဖဲြ႕တစ္ ဖဲြ႕၏ အေျခစိုက္စခန္း၌ ေပါက္ကဲြ မႈတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အနည္းဆံုး သူပုန္ ၂၃ ဦး ေသဆံုးၿပီး ဒါဇင္ႏွင့္ ခ်ီ၍ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ေၾကာင္း ဆီးရီးယားလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႕က ေျပာသည္။

ဆီးရီးယား လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖဲြ႕က နယ္စပ္ေဒသျဖစ္ေသာ နာဆစ္ၿမိဳ႕တြင္ ဆီးရီးယားသူပုန္ အဖဲြ႕ Jaish al-Islam ၏ အေျခ စိုက္စခန္းတစ္ခု၌ ေပါက္ကဲြမႈျဖစ္ ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။


အဆုိပါေပါက္ကဲြမႈသည္ အ ေသခံ ဗံုးေဖာက္ခဲြမႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးသူအေရအတြက္ ထပ္မံ တိုးလာႏုိင္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္အေျခ စိုက္ ထိုေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖဲြ႕က ေျပာသည္။

နာဆစ္ၿမိဳ႕သည္ ေဆာ္ဒီအာ ေရးဗီးယားႏွင့္ ေဂ်ာ္ဒန္မွတစ္ဆင့္ ပင္လယ္ေကြ႕ႏုိင္ငံမ်ားမွ ကုန္ ပစၥည္းႏွင့္ လူမ်ား ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ အတြင္းသို႔ ကူးသန္းသြားလာရာ အခ်က္အခ်ာက်ရာ ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ဆီးရီးယား ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း သူပုန္မ်ားက သိမ္းယူထားခဲ့ သည္။

နာဆစ္ၿမိဳ႕သည္ ဇူလိုင္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီခ်က္ စတင္အသက္၀င္ခဲ့ ေသာ ဆီးရီးယား၏ ဒါရာၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ တည္ရွိ သည္။

—Ref:Reutres