ဘုိကုိဟာရမ္စစ္ေသြးႂကြမ်ားကို ရွာေဖြရန္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားစစ္တပ္က ကုလသမဂၢအေဆာက္အအံုအတြင္း ၀င္ေရာက္စီးနင္း

 ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားစစ္ တပ္သည္ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္က ႏုိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရွိ ကုလ သမဂၢ အေဆာက္အအံုတစ္ခုအ တြင္းသို႔ ႐ုတ္တရက္၀င္ေရာက္စီးနင္းခဲ့ရာ ယင္းမွာ အစၥလာမ္မစ္ဘိုကိုဟာရမ္ စစ္ေသြးႂကြမ်ားကို ရွာေဖြျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားသည္။

ဘိုကိုဟာရမ္ စစ္ေသြးႂကြ မ်ား အဓိကအေျခစိုက္ရာ မိုင္ဒူဂူ ရီၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢအေဆာက္အ အံုသို႔ ၀င္ေရာက္စီးနင္းမႈက ႏုိင္ ဂ်ီးရီးယားစစ္တပ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အၾကား တင္းမာေနေသာ ဆက္ ဆံေရး ပုိမိုယုိယြင္းလာခဲ့သည္။


သတင္းအရင္းအျမစ္တစ္ခု က ထုိကုလသမဂၢအေဆာက္အ အံုအတြင္း ဘိုကိုဟာရမ္ စစ္ေသြး ႂကြမ်ား ပုန္းခုိေနသည္ဟု ေျပာ ေသာေၾကာင့္ ယင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ စီးနင္းခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား စစ္တပ္က ေျပာသည္။

ထရပ္ကား ၁၀ စီးေက်ာ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာေသာ စစ္သားမ်ား က ဗံုးမ်ားႏွင့္ ပုန္းခိုေနသူမ်ားကို ရွာေဖြရန္ ထိုအေဆာက္အအံုအ တြင္းရွိ လူမ်ားအျပင္သို႔ ထြက္ေပး ၾကရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း ၀န္း က်င္ရွိ ေဒသခံမ်ားက ႐ိုက္တာ သတင္းဌာနအား ေျပာသည္။

အဆုိပါ ၀င္ေရာက္စီးနင္းမႈ အတြင္း သံသယရွိသူ စစ္ေသြးႂကြ မ်ားကို မေတြ႕ဘဲ မည္သူ႔ကုိမွ် ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ႏုိင္ဂ်ီး ရီးယားစစ္တပ္က ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေျပာသည္။

 လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ ထားမႈေရးရာ ကုလ႐ံုးမွ ေျပာေရး ဆုိခြင့္ရွိသူ အမ်ိဳးသမီး ဆာမန္ သာနယူးပို႔က ‘‘တရား၀င္ခြင့္ျပဳ ခ်က္မရွိဘဲနဲ႔ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္း ေတြ အေျခစိုက္တဲ့ ကုလ႐ံုးကို ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားစစ္သားေတြက ၀င္ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္’’ဟု ေျပာသည္။

ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံတြင္ ဘိုု ကိုဟာရမ္အဖဲြ႕၏ ရွစ္ႏွစ္ၾကာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအတြင္း လူေပါင္း ႏွစ္သန္းခန္႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ ေျပးခဲ့ရၿပီး ခုနစ္သိန္းနီးပါးက လူ သားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား လိုအပ္ လ်က္ရွိသည္။

—Ref:Reuters