ကင္ညာသမၼတ ေရြးေကာက္ပဲြ၌ လက္ရွိသမၼတ ကင္ယက္တာ အႏုိင္ရ

 ၾသဂုတ္ ၈ ရက္က က်င္း ပခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ လက္ရွိကင္ညာႏုိင္ငံသမၼတ ကင္ ယက္တာသည္ သမၼတသက္တမ္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္ခံရ ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာ သည္။

၂၀၁၃ ကတည္းက အာဏာ ရခဲ့သူ ကင္ယက္တာသည္ မဲ ၅၄ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ရခဲ့ၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ ႐ိုင္လာအိုဒင္ဂါက ၄၄ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ရရွိခဲ့သည္။


မဲရလဒ္ေၾကညာၿပီးေနာက္ ကင္ယက္တာက စည္းလံုးညီ ၫြတ္ရန္ တုိက္တြန္းခဲ့ၿပီး အတုိက္ အခံမ်ားအေပၚ ေထာက္ခံသူမ်ား အား ‘‘ကြၽန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားတို႔ကို အကူအညီေပးသြားမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလံုးဟာ တူညီတဲ့ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ အတုိက္အခံကမူ မဲရလဒ္မေၾကညာမီကပင္ ရလဒ္မ်ားကို ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ယခု ေရြးေကာက္ပဲြသည္ အတုအေယာင္ သာျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။

 သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ရလဒ္ကို ႏုိင္ငံတကာမွ ေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက အတည္ ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ၎တို႔ေၾကာင့္ ေရြး ေကာက္ပဲြသည္ လြတ္လပ္၊ တရားမွ်တၿပီး ယံုၾကည္ေလာက္ ဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ကင္ယက္တာ က ေျပာသည္။

အတိုက္အခံမ်ား အမာခံ ေျခကုပ္ရထားသည့္ ကီဆူမူၿမိဳ႕ တြင္ ေဒါသတႀကီး ဆႏၵျပမႈမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ႏုိင္႐ို ဘီ၏ ဆင္ေျခဖံုးရပ္ကြက္အမ်ား အျပားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ား တုိက္ခိုက္ခံရေၾကာင္း၊ ရဲ တပ္ဖဲြ႕က မ်က္ရည္ယုိဗံုးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကီဆူမူၿမိဳ႕ လယ္ရွိ လမ္းမတစ္ခုေပၚတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားက မီးတင္႐ိႈ႕မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေသနတ္ပစ္သံမ်ား ၾကားခဲ့ရေၾကာင္း ဆုိသည္။

အေစာပုိင္းက ႐ုိင္လာအိုဒင္ ဂါကို ေထာက္ခံသူမ်ားက ၎အ ႏုိင္ရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး မဲ ရလဒ္ကိန္းဂဏန္းအခ်က္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ပံုႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ ေရြး ေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ယင္းမွာ တရားမ၀င္ေၾကာင္းႏွင့္ ေစာေန ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကင္ယက္တာက ၿငိမ္းၿငိမ္း ခ်မ္းခ်မ္းရွိၾကရန္ တုိက္တြန္းခဲ့ၿပီး ‘‘ႏုိင္ငံေရးအရ အၾကမ္းဖက္မႈရဲ႕ ရလဒ္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႀကံဳ ေတြ႕ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ၿပီးေတာ့ ဘယ္ ကင္ညာႏုိင္ငံသားကမွ ေနာက္ ေၾကာင္းျပန္လွည့္ဖို႔ ဆႏၵမရွိဘူး ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာႏုိင္ပါ တယ္’’ဟု ေျပာၾကားသည္။

—Ref:BBC