ပီ႐ူးႏိုင္ငံက ဗင္နီဇြဲလားသံအမတ္ကို ႏွင္ထုတ္

ဆုိရွယ္လစ္သမၼတ မာဒူ ႐ုိ၏ အာဏာဆုပ္ကိုင္မႈအျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ႐ႈတ္ခ်ခံေနရ ၿပီး လတ္တေလာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ဗင္နီဇြဲလား တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ ေတာ္ကုိ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပရန္ ပီ႐ူး ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဗင္နီဇြဲလား သံအမတ္အား ႏွင္ထုတ္လုိက္ေၾကာင္း ပီ႐ူးႏုိင္ငံက ေျပာသည္။

ဗင္နီဇြဲလားကလည္း ကာ ရာကက္စ္ရွိ ပီ႐ူးသံ႐ံုးကို ႀကီး ၾကပ္ေနသည့္ သံတမန္ကို ငါး ရက္အတြင္း တုိင္းျပည္မွ ထြက္ခြာ ရန္ အမိန္႔ေပးျခင္းျဖင့္ တုံ႔ျပန္ခဲ့ သည္။


ပီ႐ူးသည္ ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ ပီ႐ူးသံအမတ္ကို မတ္လ ကတည္းက ျပန္လည္ေခၚယူထား သည္။

ပီ႐ူးသမၼတ ပက္ဒ႐ုိပါဘလုိ ကူဇန္စကီးက ဗင္နီဇဲြလားသမၼတ မာဒူ႐ုိကုိ အာဏာရွင္တစ္ဦးဟု ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခု ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ကာ ယင္းမွာ ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ က တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အ တြက္ မဲေပးမႈေနာက္ပုိင္း ဗင္နီဇြဲ လား သံအမတ္တစ္ဦး ပထမဆံုး ႏွင္ထုတ္ခံရမႈျဖစ္သည္။

ပီ႐ူးသည္ လတ္တင္အေမရိ ကတြင္ မာဒူ႐ုိအေပၚ သေဘာ ထား အတင္းမာဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္ သည္။

ယခုသီတင္းပတ္ အေစာ ပုိင္းက ပီ႐ူးအစိုးရသည္ ဗင္နီဇြဲ လားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရန္ လက္တင္အေမရိကေဒသမွ ထိပ္ တန္းသံတမန္မ်ားကုိ ဆင့္ေခၚခဲ့ ၿပီး ၁၂ ႏုိင္ငံက ဗင္နီဇြဲလား၌ ဒီမို ကေရစီက်င့္စဥ္ က်ိဳးေပါက္မႈကို ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ကာ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ ေတာ္က ခ်မွတ္ေသာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမွန္သမွ်ကို အသိအ မွတ္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ဗင္နီဇြဲလား ျပည္တြင္းေရး ကိစၥမ်ားကုိ အစဥ္သျဖင့္ ၀င္ ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းေၾကာင့္ ပီ႐ူး သမၼတ ပါဘလိုကူဇန္စကီးကို ႏုိင္ငံ၏ ရန္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ဗင္နီ ဇြဲလားအစိုးရက ေခၚေ၀ၚခဲ့သည္။

‘‘ပီ႐ူးကိုအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ လူ႔မ လိုင္ေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြရွိေပမယ့္ ဗင္နီဇြဲလားအစိုးရဟာ ပီ႐ူးျပည္ သူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးကို ဆက္ လက္နက္႐ိႈင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ သြားမွာပါ’’ဟု ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံ ျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပၿပီး ပီ႐ူးႏုိင္ငံဆုိင္ ရာ ဗင္နီဇြဲလားသံအမတ္ ဒီေယဂုိ မိုလီ႐ုိသည္ ဗင္နီဇြဲလား၌ ရွိေန ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေဖာ္ျပခဲ့ သည္။

—Ref:Reuters