တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္ေနစဥ္ စစ္မႈထမ္းဝင္ေရာက္လိုသူ ၃ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔ရိွဟု ေျမာက္ကုိရီးယားေျပာၾကား

 ၿပံဳယမ္းႏွင့္ ဝါရွင္တန္ ၾကား လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနေသာ ပထဝီႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ တင္းမာမႈ အတြင္း ကုလသမဂၢ၏ တားဆီး ပိတ္ဆို႔မႈအသစ္မ်ားကို ခုခံရန္ႏွင့္ အေမရိကန္ကို တုိက္ခုိက္ရန္ မိမိ တို႔ စစ္တပ္သို႔ ဝင္ေရာက္လုိသူ (သို႔မဟုတ္) မိမိသေဘာျဖင့္ ျပန္လည္ဝင္လိုသူ အလုပ္သမားမ်ား၊ ပါတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ စစ္သား ၃ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔ ရိွသည္ဟု ေျမာက္ကုိရီးယားက ေျပာ ၾကားသည္။


ေျမာက္ကုိရီးယား၏ ဒံုး က်ည္ စမ္းသပ္မႈမ်ားအတြက္ လက္တုံ႔ျပန္ျခင္းအျဖစ္ ကုလသမဂၢက ျပဳလုပ္ေသာ တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈအသစ္မ်ားကုိ ေျမာက္ကုိရီးယားသတင္းဌာန KCNA က ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း တနလၤာေန႔က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ၿပီးေနာက္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္သို႔ ဝင္ေရာက္လိုသူ (သုိ႔မဟုတ္) မိမိသေဘာျဖင့္ ျပန္ဝင္လိုသည္ဟု ေျပာၾကားသူမ်ားရိွေၾကာင္း ေျမာက္ကုိရီးယား အစုိးရပုိင္ Rodong Sinmum သတင္းစာက ေဖာ္ျပသည္။

 ယခုသီတင္းပတ္အေစာ ပုိင္းက ႏ်ဴလက္နက္ပုိင္ဆုိင္ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားက ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာရိွ အေမရိကန္ပုိင္နက္ ဂူအမ္ကြၽန္းကို တုိက္ခိုက္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ထားသည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔က ၿပံဳယမ္းၿမိဳ႕ တြင္ အစိုးရကုိ ေထာက္ခံသည့္လူထုစုေဝးပဲြတစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့ ေၾကာင္း KCNA သတင္းက ေဖာ္ ျပသည္။

တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လာစဥ္ ေျမာက္ကိုရီးယားက ယခင္ကလည္း ၎တုိ႔၏ ခိုင္မာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ျပသရန္ လူထု စုေဝးပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ၾသဂုတ္က ေျမာက္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံသား တစ္သန္းက စစ္တပ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္ စာရင္း ေပးခဲ့သည္။

ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား စစ္ ေရးကင္းမဲ့ဇုန္တြင္ မုိင္းတစ္လံုး ေပါက္ၿပီး တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္ တက္လာစဥ္ ယင္းသုိ႔ စာရင္းေပး ျခင္းျဖစ္သည္။

—Ref:Reuters

Top News