ႏိုင္ငံတကာသတင္းတိုမ်ား

ျပင္သစ္သမၼတအီမယ္ႏ်ဴရယ္မက္ကရြန္က ဇနီးသည္ ဘရစ္ဂ်စ္ အတြက္ တရားဝင္သမၼတကေတာ္ အခန္းက႑ေဖာ္ေဆာင္ေရး အစီအစဥ္ ရပ္တန္႔ထားရန္ လႈံ႔ေဆာ္မႈတြင္ လူသံုးသိန္းေက်ာ္က လက္္မွတ္ေရးထိုးထားသည္။ သမၼတ႐ံုးကမူ သမၼတကေတာ္က လစာယူမည္မဟုတ္ဘဲ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေစရန္ဟုေျပာသည္။


ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံတြင္ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ H5 ၾကက္ငွက္တုပ္ ေကြးကူးစက္မႈျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး ေရာဂါျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ေျမာက္ပုိင္း ဆန္လူးဝစ္ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ကီလိုမီတာ ပတ္လည္ေဒသမ်ားရိွ ၾကက္၊ ဘဲႏွင့္ ငံုးအားလံုးကို သုတ္သင္ေရး ၫႊန္ၾကားထားသည္ဟု စုိက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ေတာင္ကုိရီးယားသံတမန္ေဟာင္းတစ္ဦးသည္ ခ်ီလီႏိုင္ငံ၌ တာ ဝန္က်ေနစဥ္ အသက္မျပည့္ေသးေသာ မိန္းကေလးတစ္ဦးကုိ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေစာ္ကားမႈတြင္ အျပစ္ရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွခဲ့ၿပီး ေနာက္ ဂြမ္က်ဴးခ႐ုိင္တရား႐ံုးက ၎အား ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္ခ် မွတ္ကာ ၎ကုိ ခ်က္ခ်င္းဖမ္းဆီးရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္သည္။