ခြဲစိတ္ၿပီး အစာအိမ္ထဲသုိ႔ အ၀လြန္မႈတားဆီးေရး ေဘာလုံးထည့္သူ ငါးဦးေသဆုံး

ခြဲစိတ္ၿပီးအစာအိမ္ထဲသုိ႔ အ၀လြန္မႈတားဆီးေရးေဘာလုံးထည့္ ထားသူငါးဦးေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ဥပေဒထိန္းသိမ္းေရး အရာရွိမ်ားက ေျပာသည္။

ယင္းလူငါးဦးသည္ ယခုႏွစ္ေစာေစာပုိင္းက ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူ ကာ FDA အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အရည္ျဖည့္ထားသည့္ေဘာလုံး မ်ားကုိ အစာအိမ္ထဲထည့္သြင္းကာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့က်ေစ ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ လူနာငါးဦးအနက္ သုံးဦးသည္ အႏၲရာယ္နည္းသည္ဟု ယူဆရေသာ ယင္းခြဲစိတ္မႈအၿပီး သုံးရက္အၾကာတြင္ေသဆုံးၿပီး အျခားႏွစ္ဦးသည္ တစ္လအတြင္းေသဆုံးခဲ့သည္။

ယင္းေဘာလုံးေၾကာင့္ေသဆုံးျခင္းလားဆုိသည္ကုိရွင္းရွင္း လင္းလင္းမသိရဟု FDA က ေျပာသည္။ ယင္းေဘာလုံးမ်ားအသုံး ျပဳခြင့္ (သုိ႔မဟုတ္) ခြဲစိတ္ထည့္သြင္းခြင့္ကုိ FDA က ၂၀၁၅ တြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ဆရာ၀န္မ်ားအေနျဖင့္ အလားတူပစၥည္းမ်ိဳးျဖင့္ ကုသပါက အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတိေပးခဲ့သည္။

Apollo Enda Surgery ကုမၸဏီကထုတ္ထားေသာ Orbera Intragastric Ballon System ဟုေခၚေသာ ေဘာလုံးကုိအသုံးျပဳသူ ေလးဦးရွိၿပီး ပၪၥမေျမာက္လူနာသည္ Re Shape Medical Inc ကုမၸဏီကထုတ္ထားေသာ Reshape Integrated Dual Ballon System ဟု ေခၚေသာ ေဘာလုံးကုိအသုံးျပဳခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ဩဂုတ္က ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ Orbera ေဘာလုံးသည္ ဆာ လင္းဟုေခၚေသာ ဆားရည္ျဖည့္ထားၿပီး အစာစားေသာက္မႈေလွ်ာ့ ခ်ေရး လူနာ၏အစာအိမ္ထဲသုိ႔ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳရသည္။

Apollo Endo Surgery ကုမၸဏီက ႏုိင္ငံ ၈၀ တြင္ခြဲစိတ္ကုသ ၍ ေဘာလုံးထည့္ေသာလူနာ ၂၂၀,၀၀၀ အထိေအာင္ျမင္စြာကုိယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။

ယင္းထုတ္ကုန္က အ၀လြန္ျဖစ္ေနသူမ်ားကုိ အစားေရွာင္ၿပီး ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းထက္ သုံးဆပုိ၍ကုိယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္ဟု ယင္းကုမၸဏီက ေျပာသည္။

၂၀၁၅ ဇြန္လအတြင္း FDA ကခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ Reshape ေဘာလုံးသည္ လူနာ၏ပါးစပ္မွတစ္ဆင့္ထည့္သြင္းအသုံးျပဳရ သည္။

(Daily Mail)