ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တစ္ဆင့္ခ်င္းေျပာင္းလဲသြားမည္ဟု ဦးဆက္ေအာင္ေျပာ

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္အေၾကာင္းေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ထက္အာကာေက်ာ္)

 ေစ်းကြက္စီးပြား ေရးစနစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ စြမ္းရည္မ်ားကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျပာင္းလဲရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္ကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာကြန္ ဗန္းရွင္းစင္ကာ ၂ တြင္ သံုးရက္ တာ က်င္းပသည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

‘‘ခ်က္ခ်င္းႀကီးကြၽန္ေတာ္တို႔ က တျခားႏိုင္ငံမွာ ရွိေနတဲ့ ျမင့္ မားေနတဲ့ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကို ကိုင္တြယ္တဲ့ Regulation (လုပ္ ထံုးလုပ္နည္း) ကို ခ်က္ခ်င္း ယူ လိုက္လို႔မရဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆို ကြၽန္ေတာ္တို႔ေစ်းကြက္က အ ရမ္းႀကီးကို ျမင့္မားတာမဟုတ္ ေသးတဲ့အတြက္ တျဖည္းတျဖည္း အဆင့္ဆင့္နဲ႔ သြားရမွာျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိေစ်း ကြက္စီးပြားေရးစနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲ မႈကို တျဖည္းျဖည္းခ်ဥ္းကပ္လာ

သည္ႏွင့္အမွ် အဓိကအားျဖင့္ ေငြေရးေၾကးေရး ေစ်းကြက္တို႔သည့္ ျမင့္မား႐ႈပ္ေထြးလာၿပီး အဆိုပါကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္ရန္နည္းဥပေဒမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္လာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဆက္ေအာင္က   ေျပာသည္။

‘‘အဲဒီလိုအဆင့္ဆင့္နဲ႔ သြား ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီအသြင္ကူ ေျပာင္းေရးဟာ အေရးႀကီးလာပါ တယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ အသြင္ကူးေျပာင္း ေရးလို႔ ေျပာလိုက္တာနဲ႔ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ လြယ္ကူတဲ့ ကိစၥေတာ့မဟုတ္ ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာက်ေတာ့ အသြင္ကူးေျပာင္း ေရးက သူမ်ားႏိုင္ငံေရးထက္ ပိုၿပီးေတာ့ စိန္ေခၚမႈေတြမ်ားပါတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္း ရာတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲေန သည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ရေၾကာင္း ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာ သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘာလုပ္ဖို႔ လိုမလဲဆိုေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့၊ ႀကိဳတင္မွန္းဆႏိုင္တဲ့ ဝန္းက်င္ျဖစ္ ဖို႔လိုပါတယ္။ မူဝါဒေတြလိုပါ တယ္။ ရွင္းလင္းလြယ္ကူတဲ့ လုပ္ ထံုးလုပ္နည္းေတြျမင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒီမွာရွိေနတဲ့  စိန္ေခၚမႈေတြကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း မွာပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခြင့္အေရး ေတြကိုလည္း ျမင္တတ္ရမွာျဖစ္ ပါတယ္’’ ဟု ဘ႑ာေရးႏွင့္စီမံ ကိန္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာသည္။

Top News