ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ တင္ျပထားေသာ ေျမတုိင္ကန္ေဒသခံမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ား အားလုံးလာေရာက္ေျဖရွင္းေပးဟုဆုိ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေျမတုိင္ကန္ေဒသခံမ်ားက ႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္

 ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္ ေက်းလက္ စကား၀ုိင္းတြင္ ေျမတုိင္ကန္ေက်း ရြာေဒသခံမ်ား တင္ျပေတာင္းဆုိ ခဲ့သည့္ အခက္အခဲအားလုံး ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားက လာ ေရာက္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာ သည္။

ေျမတုိင္ကန္ေက်းရြာေဒသ ခံမ်ားက ေသာက္သုံးေရႏွင့္ စုိက္ ပ်ိဳးေရရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပး ရန္၊ ေက်းလက္မီးလင္းေရး ေငြ ေၾကးအခက္အခဲကုိ ကူညီေျဖ ရွင္းေပးရန္၊ ေက်းရြာစာသင္ ေက်ာင္းအတြက္ ေက်ာင္းေဆာင္ လုိအပ္ေနမႈကူညီေပးရန္ေက်းရြာ ရွိ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအရင္း အႏွီးလုိအပ္ေနမႈ ကူညီေပးရန္ ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာသင္တန္း မ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးရန္တို႔ ကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ဩဂုတ္ ၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ေက်းလက္စကား ၀ုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ၏အတိုင္ပင္ ခံပုဂိၢဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထံ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

‘‘မေန႔ကစၿပီး စက္ေတြနဲ႔ ေရတြင္းတူးေနၿပီ။ ေသာက္ေရအ တြက္ေပါ့။ ေရတြင္း ၁၀ တြင္း တူးၿပီးရြာထဲကုိ ေရျဖန္႔ေ၀မယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ၿပီးေတာ့ စုိက္ပ်ိဳးေရး အတြက္လည္း ၉ ရက္ေန႔ကစၿပီး ေရလႊတ္ေပးေနၿပီ’’ ဟု စကား၀ုိင္း တြင္ပါ၀င္ေသာ ေျမတုိင္ကန္ ေက်းရြာေန ေတာင္သူဦးေအာင္ တင့္က ေျပာသည္။

ေသာက္သုံးေရႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳး ေရရရွိေရး ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဦးစီးဌာနက လာေရာက္လုပ္ ေဆာင္ေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ ထုိ႔အ ျပင္ ေက်းရြာစာသင္ေက်ာင္းအ တြက္ ေက်ာင္းေဆာင္အသစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ေငြက်ပ္သိန္း ၂၀၀ လွဴဒါန္းမည့္ အလွဴရွင္ေပၚ ေပါက္လာၿပီး CB ဘဏ္က ေက်းရြာစာသင္ေက်ာင္းအတြက္ ၄၂ လက္မတီဗီႏွင့္ စာအုပ္ စာတမ္းမ်ား လာေရာက္လွဴဒါန္း ခဲ့သည္။

‘‘ရြာကလူေတြ လုိအပ္ေနတဲ့ အရင္းအႏွီးရဖုိ႔ CB ဘဏ္ကေငြ ေခ်းေပးမယ္ဆုိၿပီး ရြာကုိလာ တယ္။ အခုလုပ္ငန္းလုိင္စင္ေတြ လုပ္ေနၾကၿပီ။ ေငြကုိ CB ဘဏ္ က ေခ်းေပးမယ္လုိ႔ေျပာတယ္’’ ဟု စကား၀ုိင္းတြင္ပါ၀င္ခဲ့ေသာ သီးႏွံကုန္သည္ပဲြစားေဒၚပုိးတီက ေျပာသည္။

ေက်းရြာမီးလင္းေရး မီးမ လင္းေသးသည့္ ေနအိမ္အေရအ တြက္ကုိ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနက စာရင္းေကာက္ယူေနၿပီး စုိက္ပ်ိဳး ေရးအတြက္ ေျမတူးရန္လုိအပ္ ေနသည့္ ေရကန္မ်ား တူးေဖာ္ႏုိင္ ေရး မိတီၳလာခ႐ုိင္မွ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လာေရာက္ကြင္း ဆင္း လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေျမ တိုင္ကန္ရြာေဒသခံမ်ားက ေျပာ သည္။

ထုိ႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ သမီးငယ္ ကုိ အသက္ေမြးအတတ္ပညာ သင္ၾကားေပးေစလုိေၾကာင္း ေတာင္းဆုိခဲ့သည့္ေျမတိုင္ကန္ ရြာမွ ကုန္စုံဆုိင္ပုိင္ရွင္ ေဒၚခင္ ေဆြ၏ သမီးငယ္ကုိလည္း မႏၲ ေလးၿမိဳ႕သုိ႔ေခၚယူ၍ စက္ခ်ဳပ္ ပညာသင္ေပးရန္ ေက်းလက္ေဒ သဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လာေရာက္ ဆက္သြယ္ထားၿပီး ့ဩဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕သုိ႔ သြား ေရာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚပုိးတီက ေျပာျပသည္။

အထက္ပါလုပ္ေဆာင္ေပး မႈအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျမတိုင္ ကန္ေက်းရြာေဒသခံမ်ားက ေျပာ သည္။

Top News