ကေနဒါဂီတပြဲေတာ္မွာ ေဖ်ာ္ေျဖမယ့္ ေကေပါ့ပ္အဆိုေတာ္ေတယြန္

အမ်ိဳးသမီးေကေပါ့ပ္ အဖြဲ႕ Girl’s Generation’s  အဖြဲ႕၀င္ေတယြန္သည္ ကေနဒါ ႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ဂီတပြဲေတာ္ သုိ႔ သြားေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖမည္ျဖစ္ သည္။

ကေနဒါႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပ မည့္ ‘Albatross Music Festival’ ပြဲေတာ္သည္ အာရွမွ ဂီတအႏု ပညာရွင္မ်ား၏ ေရာ့ခ္ႏွင့္ဟစ္ ေဟာ့ပ္အပါအ၀င္ ဂီတအမ်ိဳးအ စားစုံလင္စြာ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ ေသာပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ယင္းမွာ အသက္ (၂၈) ႏွစ္ အရြယ္ေတယြန္အတြက္ ျပည္ပ ဂီတပြဲေတာ္တစ္ခုတြင္ ပထမဆုံး တစ္ကုိယ္ေတာ္ေဖ်ာ္ေျဖျခင္းျဖစ္ သည္။

အဆုိပါဂီတပြဲေတာ္ကုိ စက္ တင္ဘာ ၁၄ ရက္ႏွင့္ ၁၅ ရက္ တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

allkpop

Top News