ရခုိင္တြင္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားတိုးျမႇင့္ ခ်ထားျခင္းအေပၚ ရန္ဟီးလီစုိးရိမ္ဟုဆုိ

ရခုိင္ေဒသလုံၿခံဳေရး တိုးျမႇင့္ရန္ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ား ကုိ ကူညီသည့္အေနျဖင့္ လုံၿခံဳ ေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားတိုးျမႇင့္ခ်ထား သည့္သတင္းႏွွင့္ပတ္သက္ၿပီး စုိး ရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႕ အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢအထူးစုံစမ္းစစ္ေဆး ေရးမွဴးရန္ဟီးလီက ေျပာၾကား သည္။

‘‘မေန႔က လာေရာက္ခ်ထား တဲ့ ဒီတပ္စြဲမႈသတင္းက တကယ့္ စုိးရိမ္စိတ္ပူစရာပါပဲ’’ဟုကုလ သမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ မစၥရန္ဟီးလီက ေျပာ ၾကားထားသည္။

‘‘လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြဟာ အေျခအေနအားလုံးမွာ ထိန္း ထိန္းသိမ္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔၊ ရ ခုိင္ျပည္လုံၿခံဳေရးအေျခအေနကုိ ေျဖရွင္းတဲ့အခါမွာ လူ႔အခြင့္အ ေရးကုိ ေလးစားဖုိ႔အစုိးရက ေသ ခ်ာေအာင္လုပ္ရမယ္’’

အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ား၏ တိုက္ခုိက္မႈမွ ကာ ကြယ္ရန္ လုံၿခံဳေရးခ်ထားေပးရန္ အစုိးရတြင္ တာ၀န္ရွိသည္ကုိ၎ တို႔အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳ ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း လုံၿခံဳ ေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ေဒ သခံအားလုံးကုိ ကာကြယ္ေပးရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊လူအခ်ိဳ႕ကုိသာ လုံၿခံဳေရးပုိေပးသည္မ်ိဳးမလုပ္သင့္ေၾကာင္း ရန္ဟီးလီကဆုိသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာ ေဒသသို႔ တပ္မေတာ္ေလယာဥ္ မ်ား ေစလႊတ္မႈသည္ တုိင္းရင္း သားမ်ား ေအးခ်မ္းလံုၿခံဳစြာေန ႏုိင္ရန္ လံုၿခံဳေရးတိုးျမႇင့္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိန္ဝင္းက ေျပာသည္။

ဩဂုတ္ ၁၀ ရက္က တပ္ မေတာ္သားအမ်ားအျပား ရခုိင္ ျပည္နယ္သို႔ ေရာက္ရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေထာက္မ်ား ၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ကာကြယ္ ေရးဝန္ႀကီးက ယင္းသို႔ ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။

‘‘ရခိုင္ကေတာ့ မေန႔က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တပ္ေတြကို နည္း နည္း ထပ္ထည့္ပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ ဟိုမွာရွိတဲ့ နဂိုလုပ္ေနတဲ့ အျပင္ကို ပိုၿပီးေတာ့ အင္အား ေဆာင္း (တိုးခ်ဲ႕)ၿပီးေတာ့ လုပ္တဲ့ သေဘာပါပဲ’’ဟု ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးစိန္ဝင္းက ဩဂုတ္ ၁၁ ရက္ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္ တာ-၂ ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ ေရာက္လာစဥ္ သတင္းေထာက္ မ်ားအား ေျပာသည္။