ရာသီတုပ္ေကြးျဖစ္ပြားသူ ၁၇ ဦးထပ္မံတိုး

တစ္ရက္အတြင္း ရာသီ တုပ္ေကြးေရာဂါ (H1N1) ျဖစ္ပြား သူ ၁၇ ဦး ထပ္မံစစ္ေဆးေတြ႕ရွိ ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အား ကစား၀န္ႀကီးဌာနက ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။


ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္ မြန္းလဲြ ၂ နာရီမွ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္ မြန္းလဲြ ၂ နာရီအထိ ၂၄ နာရီအတြင္း သံသယလူနာ ၄၈ ဦးကုိ ဓာတ္ခဲြစစ္ ေဆးရာ H1N1 ပိုးေတြ႕ရွိသူ ၁၇ ဦးရွိခဲ့သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္အထိ ၂၂ ရက္အတြင္း ရာသီ တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားသူ ၂၂၁ ဦးရွိၿပီျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္ရက္လွ်င္ ၁၀ဦး ရာသီတုပ္ေကြး ေရာဂါျဖစ္ပြား ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ရာသီ တုပ္ေကြးေရာဂါ ေၾကာင့္ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္အထိ ေသဆံုးသူ ၂၃ ဦးရွိၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၂ရက္တြင္မူ ေသဆံုးသူမရွိေပ။ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ခုနစ္ဦး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းတြင္ ကိုးဦး၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ တစ္ဦး၊ပဲခူးတိုင္းတြင္ သံုးဦး၊ မႏၲေလး တုိင္းတြင္တစ္ဦး၊ မေကြးတိုင္း တြင္ ႏွစ္ဦးျဖစ္သည္။

ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ ပြားသူ ၆၅ ဦးသည္ ေဆး႐ံုမ်ား၌ အ တြင္းလူနာအျဖစ္ ကုသမႈခံယူေန ရၿပီး အမ်ားစုသည္ သက္သာေန ေၾကာင္းလည္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ရာသီတုပ္ေကြး (H1N1) ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိေသာ္လည္း ယင္းေရာဂါ၏ ေနာက္ဆက္တဲြ ဆုိးက်ိဳးေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ အျခား ေရာဂါအခံမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးသူလည္း ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္အထိ ၁၆ ဦးရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။