ရခိုင္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ စစ္တမ္းေကာက္ယူမည္

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေက်းရြာႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္း Camp မ်ားတြင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ ယခုလကုန္တြင္ စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူမည္ဟု လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက  ေျပာသည္။


စစ္တမ္းတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းဆုိင္ရာမ်ား၊ လူမႈ ကၽြမ္း၀င္ရင္းႏွီးေပါင္းစပ္မႈဆုိင္ရာ သေဘာထားအျမင္မ်ား၊ ပညာ ေရး၊ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ ၀န္ေဆာင္မႈရရွိမႈအေျခအေနမ်ား ေကာက္ယူမည္ဟု ၀န္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ထို႔အျပင္ သဘာ၀ေဘးႀကံဳေတြ႕မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာမ်ား၊ ေန႔စဥ္စားသံုးမႈႏွင့္ အစာအာဟာရဆိုင္ရာမ်ားကို ေကာက္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လက္ရွိတြင္ အဆုိပါေဒသ၌ လူသားခ်င္းစာနာမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီး ယခုစစ္ တမ္းၿပီးဆံုးပါက အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး က ေျပာၾကားသည္။

‘‘ရခုိင္နဲ႔ပတ္သက္ရင္ ရခုိင္ မွာ Camp ေတြရွိတယ္။ ရြာေတြ မွာလည္းရွိတယ္ေပါ့။ ဆိုလိုတာ ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးရင္ လူသားခ်င္းစာ နာေထာက္ထားမႈအကူအညီေတြ ေပးေနတယ္’’ဟု ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္က က်င္းပသည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပဲြအၿပီး မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

‘‘တကယ့္လက္ေတြ႕ဘ၀ ေတြကို သိခ်င္လုိ႔ ေလ့လာဆန္းစစ္ ခ်က္ေတြကို လုပ္မယ္လုိ႔ေျပာ တာ’’ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာ သည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီး ဌာနႏွင့္အတူ UNDP မွ သုေတသ နပညာရွင္မ်ား၊ ဆက္စပ္၀န္ႀကီး ဌာနမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေနမႈမ်ားကို မွန္ကန္လံုေလာက္မွ်တမႈရွိ၊ မရွိ ျပန္လည္စိစစ္မည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္မႈရွိပါက ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေပးမည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

‘‘ဆုိလိုတာက သူတို႔ကို ေထာက္ပ့ံတာနဲ႔တဲြၿပီး (ေထာက္ပံ့တာလည္း လံုး၀မျဖဳတ္ဘူး) သူတို႔ရဲ႕ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြကို ဖန္တီးၿပီးေတာ့ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆီကို ဦးတည္သြားမယ္’’ဟု ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ဆုိသည္။