ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတကၠသုိလ္တြင္ ဘာသာရပ္အသစ္သုံးခု တိုးခ်ဲ႕သင္ၾကားမည္

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ႏွင့္ မႏၲေလး တကၠသုိလ္တုိ႔တြင္ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၌ ဘာ သာရပ္အသစ္သုံးခုတုိးခ်ဲ႕သင္ ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္လမ္းၫႊန္တြင္ ေၾကညာထားသည္။


ဇီ၀ေဗဒ၊ အဏုဇီ၀ေဗဒ၊ Environmental Studiesဘာသာရပ္အသစ္သုံးခုကုိ ထပ္မံဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာရပ္တစ္ခုလွ်င္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ ၁၀၀ ဦးလက္ခံသင္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

‘‘အရင္က ဘာသာရပ္ ၂၂ ခု၊ ဒီႏွစ္အသစ္တိုးဘာသာရပ္သုံး ခုရွိပါတယ္။ ဒီဘာသာရပ္အသစ္ ေတြက ဖြင့္ဖုိ႔လုပ္ေနတာၾကာၿပီ။ ဒီႏွစ္ကေတာ့ ဆရာအင္အားေရာ၊ စာသင္ခန္း အေနအထားေရာ အားလုံးျပည့္စုံလုိ႔ ဖြင့္ျဖစ္တာပါ’’ ဟု ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ေက်ာင္း သားေရးရာႏွင့္ ေက်ာင္းေဆာင္ မ်ားႀကီးၾကပ္ေရးဌာန လက္ ေထာက္ေမာ္ကြန္းထိန္းဦးေအာင္ စုိးက ေျပာသည္။

အဆိုပါအထူးျပဳဘာသာရပ္ မ်ား တက္ေရာက္လုိပါက တကၠ သုိလ္၀င္ခြင့္သင္တန္းေရြးခ်ယ္မႈ ကတ္ျပားတြင္ ထည့္သြင္းေလွ်ာက္ ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ေဒသမွတကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ ျမင္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ အဆိုပါ တကၠသုိလ္ႏွစ္ခုသို႔ ေရြးခ်ယ္တက္ ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇီ၀ဓာတုေဗဒ ဘာသာရပ္ အတြက္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ တြင္ ဓာတုေဗဒရမွတ္ ၉၀၊ အဏု ဇီ၀ေဗဒဘာသာရပ္အတြက္ ဇီ၀ ေဗဒရမွတ္ ၉၀၊ Environmental Studies ဘာသာရပ္အတြက္ အဂၤလိပ္စာရမွတ္ ၇၅ မွတ္အသီး သီးႏွင့္ စုစုေပါင္းရမွတ္ ၄၉၀ ရရွိ ထားပါက သိပၸံခြၽန္ဆုအျဖစ္ တစ္ လလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းျဖင့္ ဘြဲ႕ရ သည္အထိ အစုိးရပညာသင္ဆု ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတကၠသုိလ္တို႔တြင္ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ပထမႏွစ္သင္တန္းမ်ားကို ဒီဇင္ဘာ၌ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၂,၀၀၀ ဦးစီလက္္ခံမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါတကၠသုိလ္မ်ားတြင္ ဘြဲ႕ႀကိဳေလးႏွစ္သင္တန္းမ်ားကုိ ၂၀၁၃-၁၄ ပညာသင္ႏွစ္က စ တင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ဘြဲ႕ႀကိဳအထူးျပဳဘာသာရပ္ ၂၂ ခု၊ မႏၲေလးတကၠသုိလ္တြင္ ၂၁ ခု သင္ၾကားေပးေနသည္။

ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္း တက္ ေရာက္မည့္ သက္ဆုိင္ရာ စည္ ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္ျပင္ပမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအ တြက္ အေဆာင္စီစဥ္ေပးထားၿပီး သင္တန္းကာလၿပီးဆုံးပါက ၀ိဇၨာ ဘြဲ႕ႏွင့္ သိပၸံဘြဲ႕မ်ား ေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။