ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသသုံးခုတြင္ ဒီေရေတာျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေဆာင္ရြက္မည္

ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေဒသရွိ ဒီေရေတာတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စုိင္းေဇာ္)

 ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကမ္း႐ုိး တန္းေဒသသုံးခုတြင္ ဒီေရေတာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ ေဆာင္ရန္္ ေနာ္ေ၀းအေျခစိုက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕ က ငါးႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္ လုပ္ ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

ေနာ္ေ၀းအေျခစိုက္ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕ Worldv -iew International Foundation မွ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ေရႊ ေသာင္ယံ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဂြၿမိဳ႕ နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ဒီေရေတာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း မ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ယင္း ေဖာင္ေဒးရွင္းစီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ဦး၀င္းေမာင္က ေျပာသည္။

အဆုိပါ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ သုံးခုတြင္ ဒီေရေတာမ်ားျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး၊ ေဒသခံျပည္သူ မ်ား လူမႈဘ၀စီးပြားတုိးတက္ေရး၊ သုေတသနႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔ကို ၂၀၁၇ မွ ၂၀၂၂ အထိ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘အဓိကကေတာ့ ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚမွာ ႏွစ္စဥ္စုိက္ခင္း တည္ေထာင္တာေတြ လုပ္မယ္။  ၿပီးမွ တနသၤာရီနဲ႔ ရခိုင္ကိုခ်ဲ႕သြား မယ္’’ ဟု ဦး၀င္းေမာင္က ေျပာ သည္။ သဘာ၀ဒီေရေတာေဂဟ စနစ္မ်ားသည္ ငါး၊ ပုစြန္စားနပ္ ရိကၡာမ်ား ထုတ္လုပ္ေပး႐ုံသာ မက သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္သည့္ မုန္တုိင္းႏွင့္ ဆူနာမီေရ လႈိင္းမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီး ေပးသျဖင့္ ဒီေရေတာမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္စုိက္ပ်ဳိး ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာ အရ ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသတစ္ ေလွ်ာက္ ဒီေရေတာ ၅၀၂,၉၀၁ ဟက္တာရွိၿပီး ရခုိင္ ကမ္း႐ုိးတန္း ေဒသတြင္ ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ တနသၤာရီကမ္းေျခ ႏွင့္ ၿမိတ္ကၽြန္းစုတြင္ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းတည္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

More in News Section