က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ အကုန္က်ခံတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ကေလး၀ရွိ ႀကိဳးတံတား ေလးလအၾကာတြင္ ပ်က္စီးသြား၍ စံုခံုဖဲြ႕ စစ္ေဆး

နယ္စပ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံု ေငြျဖင့္ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ ေက်ာ္ အကုန္က်ခံတည္ေဆာက္ ခဲ့ေသာ ကေလး၀ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ႀကိဳး တံတားတစ္စင္းသည္ ေလးလ အၾကာတြင္ ပ်က္စီးခဲ့၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးခံု႐ံုးဖဲြ႕ကာ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးသန္းၫြန္႔၀င္းက ေျပာသည္။

ကေလး၀ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆည္ ႀကီးႏွင့္ အင္ဒုတ္ေက်းရြာအုပ္စု ကို ဆက္သြယ္ထားသည့္ ေပ ၃၉၀ အရွည္ရွိ မစိန္ေခ်ာင္းသံမ ဏိႀကိဳးတံတားကို ၂၀၁၇ မတ္လ က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္ ေရႀကီး ကာလအတြင္း ေခ်ာင္းေရတုိက္ စား၍ ပ်က္စီးခဲ့သည္။

‘‘စံုခံုဖဲြ႕ၿပီး စစ္ၿပီးသြားၿပီ။ လို အပ္တာေတြ စစ္ေဆးၿပီး ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ဆီတင္ျပထားပါတယ္’’ဟု စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖဲြ႕ေခါင္း ေဆာင္ ၀န္ႀကီး ဦးသန္းၫြန္႔၀င္းက ေျပာသည္။

မစိန္ေခ်ာင္း သံမဏိႀကိဳး တံတားကို ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္တြင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသ ႀကီး နယ္စပ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ က်ပ္ ၁၀၅ ဒသမ ၉ သန္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ဒီဇင္ ဘာ ၃၁ ရက္က တည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းစတင္ကာ ၂၀၁၇ မတ္လ ၃၀ ရက္တြင္ အၿပီးသတ္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ယခု တံတားပ်က္စီးမႈအတြက္ တံတားတည္ေဆာက္ေရး တင္ဒါေအာင္ခဲ့ေသာ ေရႊကံဦးကုမၸဏီႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေနသည္။

စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီး နယ္စပ္ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းေက်ာ္သြင္က မစိန္ေခ်ာင္း ႀကိဳးတံတားပ်က္စီးသည့္ ျဖစ္စဥ္သည္ ယခုႏွစ္ မိုးရာသီတြင္ ေရေဘးဆုိးရြားစြာ ႀကံဳေတြ႕ရျခင္းအျပင္ နည္းပညာအားနည္းခ်က္ႏွင့္ ကေလး၀ၿမိဳ႕တြင္ နယ္စပ္ေဒသ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန႐ံုးခဲြမရွိ၍ ႀကီးၾကပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အခက္အခဲရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ႀကိဳးတံတားမတည္ေဆာက္ မီ ေျမေနရာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့စဥ္က တည္းက ယင္းေနရာတြင္ တည္ ေဆာက္ျခင္းမျပဳသင့္ဟု အႀကံျပဳ ခဲ့ေၾကာင္း ကေလး၀ၿမိဳ႕နယ္ အ ရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕မ်ားက ဆုိ သည္။

ကေလး၀ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းထြန္းျမင့္က မစိန္ေခ်ာင္းႀကိဳးတံတား ပ်က္စီးသည့္ ျဖစ္စဥ္ကို အစိုးရအဖဲြ႕က စံုစမ္းစစ္ေဆးေနသလို လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ေျပာ သည္။

ႀကိဳးတံတား ပ်က္စီးသြား၍ ယင္းတံတားကို ေန႔စဥ္အသံုးျပဳေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည္။