ျမန္မာ့ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ရန္ ဂ်ပန္-ျမန္မာအႀကံေပးပညာရွင္မ်ား ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳမည္

 ျမန္မာ့ကုန္ထုတ္လုပ္ ငန္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္း  ျမႇင့္တင္ေရး ဂ်ပန္ႏွင့္ ျမန္မာကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းအႀကံေပးပညာရွင္မ်ားက ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳမည္ဟု   ဂ်ပန္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာစင္တာ  ပညာရွင္ မစၥတာ Kyohei Kurachi က ေျပာသည္။

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း အႀကံ ေပးပညာရွင္လည္းျဖစ္သူ မစၥတာKyohei Kurachi က ‘‘ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ မွာ တကယ္လုပ္ျပတယ္ဆုိတဲ့ပံုစံ မ်ိဳးနဲ႔ သင္ေပးပါတယ္။ သူတို႔ေတြ ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားကလည္း သင္ယူမႈျမင့္မားပါတယ္။ လုပ္ ငန္းရဲ႕ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားျမင့္မား ဖုိ႔ တိုက္တြန္းရမယ့္အရာေတြကို အႀကံေပးသြားမွာပါ’’ဟု ၎က ဆုိသည္။

ျပည္တြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္ ငန္း ကုမၸဏီေလးခုကို ျမန္မာႏုိင္ငံ မွ အႀကံေပးပညာရွင္ကိုးဦးႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ အႀကံေပးပညာရွင္ ႏွစ္ဦးက သြားေရာက္၍ ယခုလအ တြင္း ကုန္ထုတ္ျမႇင့္တင္ေရး နည္း ပညာမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြး မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ျမန္မာ့ကုန္ ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားရွိ မန္ေနဂ်ာ အဆင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အ ေထြေထြလုပ္သားမ်ားကို ကုန္ ထုတ္ျမႇင့္တင္ေရး နည္းပညာမ်ား အေၾကာင္း ဩဂုတ္ ၁၅၊ ၁၆ ႏွင့္ ၁၇ ရက္မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ မွ ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚျမစႏၵာစုက ‘‘ဒီ အစီအစဥ္အတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ေပးတဲ့ ရန္ပံုေငြနဲ႔ လုပ္တာပါ။ သံုး ႏွစ္စီမံကိန္းျဖစ္ပါတယ္။ အႀကံေပးပညာရွင္ေတြကို ေလ့က်င့္ ေမြးထုတ္ေပးၿပီး အဲဒီပညာရွင္ ေတြနဲ႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက အႀကံေပး ပညာရွင္ေတြ ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာ့ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြမွာ အႀကံ ေပးေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္သြား မွာပါ’’ဟု ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ အႀကံေပးလုပ္ ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သင္တန္းသားကိုးဦးကုိ ၂၀၁၆ ဇြန္လမွ ေအာက္တိုဘာ အထိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားခဲ့သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

၂၀၁၆ အတြင္း ရန္ကုန္မွ ကုမၸဏီႏွစ္ခုႏွင့္ မႏၲေလးမွ ကုမၸဏီသံုးခုကို အႀကံေပးေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား ေဟာေျပာပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

More in News Section

More in Videos Section