ေမယုေတာင္တန္းကို ေရွ႕၊ ေနာက္ဆက္သြယ္မည့္ ေတာင္ေက်ာ္လမ္း ေလးလမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ရွိ

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး လုပ္ငန္းမ်ား လ်င္ျမန္လြယ္ကူေစ ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန က ေမယုေတာင္တန္းကို အေရွ႕ ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္ဆက္ သြယ္မည့္ ေတာင္ေက်ာ္လမ္း ေလးလမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္စီစဥ္ေန ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ က ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ထုတ္ ျပန္သည္။

အဆိုပါေတာင္ေက်ာ္လမ္း ေလးလမ္းသည္ အရွည္ ၁၄ မိုင္ ရွိသည့္ ေက်ာက္ျဖဴ-ပႏၵဴ-အင္း ဒင္-ေစတီျပင္ေတာင္ေက်ာ္လမ္း၊ ၁၂မိုင္ရွည္လ်ားသည့္ ဥေဒါင္း- ေညာင္ေခ်ာင္းေတာင္ေက်ာ္လမ္း၊ အရွည္ ၈ မုိင္ရွိသည့္ ႀကိမ္ေခ်ာင္း -ဂုပၸိေတာင္ေက်ာ္လမ္းႏွင့္ အရွည္ ၉ မုိင္၊ ၄ ဖာလံုရွိသည့္ သက္ကိုင္ညာ-ပဒဂါး ေတာင္ေက်ာ္လမ္းတို႔ျဖစ္သည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ကိုင္း ႀကီး(ၿမိဳ)ရြာမွ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားရွစ္ ဦးသည္ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္က ေမယု ေတာင္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ေတာ ထဲတြင္ အၾကမ္းဖက္အသတ္ခံရ ၿပီးေနာက္ ေမယုေတာင္တန္း နယ္ေျမစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရက အေလးထားေဆာင္ ရြက္လာသည့္ ယခုေတာင္ေက်ာ္ လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္မည့္အခ်ိန္ ကိုမူ အတိအက်ေဖာ္ျပမထားေပ။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေမယု ေတာင္တန္းသည္ ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္သြယ္တန္းေနၿပီး ေမာင္ ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ ေနသည္။

ေမယုေတာင္ေက်ာ္လမ္း မ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ေမာင္ ေတာ-ဘူးသီးေတာင္-ရေသ့ ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံမ်ား လြယ္ ကူစြာ သြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လံု ၿခံဳေရးကင္းလွည့္ယာဥ္မ်ားလည္း အခ်ိန္မေရြး ကင္းလွည့္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ေမယုေတာင္ တန္းေပၚ၌ အစြန္းေရာက္အၾကမ္း ဖက္သမားမ်ား အေျချပဳ မခိုေအာင္းႏိုင္ရန္ နယ္ေျမစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားက အခိုင္အမာစခန္းမ်ား တည္ေဆာက္၍ လံုၿခံဳေရးအခ်ိန္ျပည့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၂ က ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ ပြားၿပီး တိုင္းရင္းသားေက်းရြာကိုး ရြာ မီး႐ိႈ႕ခံရၿပီးေနာက္ ေဝသာလီ -ဥေဒါင္း တိုင္းရင္းသားေက်းရြာ လံုၿခံဳေရး ကားလမ္းတစ္လမ္းကို နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနက ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည္။

Top News