အေမရိကန္ႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုး အပါအဝင္ သံ႐ံုး ၁၀ ႐ံုးသည္ ေငြလဲႊရန္ အခက္အခဲရိွဟု ဒုဝန္ႀကီးေျပာ

 ျပည္ပတြင္ ျမန္မာသံ႐ံုး ၄၄ ႐ံုးရိွသည့္အနက္ သံ႐ံုး ၁၀ ခုသည္ ေငြပံုမွန္လႊဲေျပာင္းေပး ရန္ အခက္အခဲရိွေၾကာင္း ႏိုင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္၌ ေျပာသည္။

ေငြလဲႊေျပာင္းႏုိင္ျခင္း မရိွ သည့္ သံ႐ံုး ၁၀ ႐ံုးမွာ ကီပရာ(Kipawa)၊ ဘန္ေကာက္၊ ကိုင္႐ုိ၊ ပါရီ၊ ဘဲဂရိတ္၊ ဝါရွင္တန္၊ ေအာ့တဝါ၊ နယူးေယာက္၊ ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္၊ ဘရာဇီးလီးယမ္းတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု က ျမန္္မာႏုိင္ငံအေပၚတြင္ စီးပြား ေရးပိတ္ဆို႔မႈ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ျခင္းသည္ သမၼတအမိန္႔အာဏာႏွင့္ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ အပုိင္းသာျဖစ္ၿပီး လႊတ္ ေတာ္က ဥပေဒျဖင့္ တားျမစ္ထားသည့္အတြက္ သံ႐ံုးအခ်ိဳ႕မွ ေကာင္စစ္ဆုိင္ရာ ရေငြမ်ား လဲႊ ေျပာင္းရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္တင္က ေျပာသည္။

အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ ႀကီးဌာနက ၂၀၀၄ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈလုပ္ငန္းရပ္ မ်ားကို တုိက္ဖ်က္ရန္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ ဆန္ရွင္ ၃၁၁ ေၾကာင့္လည္း ေငြလဲႊရန္ အ ခက္အခဲျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

‘‘ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအ ေနနဲ႔ အဆုိပါအက္ဥပေဒရဲ႕ ကန္႔ သတ္ခံရမႈကေန လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ ျခင္းမရွိေသးဘဲနဲ႔ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးသီးကို ေဒၚလာျဖင့္ ေငြေၾကးလဲႊေျပာင္းရန္ ျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ အခက္ခဲတားဆီးႀကံဳေတြ႕ေနရ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဦးေက်ာ္တင္ က ေျပာသည္။

‘‘ဒီလိုလႊဲေျပာင္းေပးပို႔မရတဲ့ တခ်ဳိ႕သံ႐ံုးမ်ားမွာလည္း ေငြလံုး ေငြရင္း အသံုးစရိတ္ေတြကုိ ဒီက ေန ေပးပုိ႔ျခင္းမျပဳဘဲ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ေကာင္စစ္ေကာက္ ခံရရိွေငြမ်ားမွတစ္ဆင့္ ခုႏွိမ္သံုး စြဲျခင္းလုပ္ငန္းကိုလည္း ေဆာင္ ရြက္ေစပါတယ္’’ဟု ၎က ဆက္ လက္ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္က ျပည္ ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးမွ ေပးပုိ႔ေသာ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရ အသံုးဆုိင္ရာဥပေဒပါ ျပည္ ေထာင္စု၏ အရအသံုးစာရင္း မ်ား စစ္ေဆးခ်က္အစီရင္ခံစာ (၉/၂၀၁၇) အပါအဝင္ လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြး ေႏြးခ်က္မ်ားအပၚ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႕အ စည္းမ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္းရာ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ပတြင္ရိွေသာ ျမန္မာသံ႐ံုးအဖြဲ႕ ေကာင္စစ္ဝန္႐ံုးမ်ားအ ေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေကာက္ ခံရရိွေငြမ်ားအတြက္ သီးျခားေငြ စာရင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ကာ စနစ္တ က် စာရင္းေရးသြင္းထားေရး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘ေကာင္စစ္ဆုိင္ရာ ရရိွေငြ မ်ားကုိ လႊဲပုိ႔ႏုိင္ျခင္းမရိွေသးတဲ့ သံ႐ံုးမ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္လဲႊ ေျပာင္းေပးပုိ႔ႏုိင္မႈ အေျခအေန ေတြကို သက္ဆုိင္ရာဘဏ္မ်ားႏွင့္ အၿမဲမျပတ္ စံုစမ္းၿပီးေတာ့ ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္’’ဟု ဦးေက်ာ္တင္က ေျပာသည္။

ကန္႔သတ္ခ်က္ရိွေနေသး သည့္ ဆန္ရွင္ ၃၁၁ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ ေရး ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေငြ ေၾကးခဝါခ်တိုက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ထုတ္ျပန္ ရန္၊ တရားမဝင္ေငြလဲႊပုိ႔မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စည္းကမ္းစည္းမ်ဥ္း မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ထုတ္ျပန္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။‘‘အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ ႀကီးဌာနက သူ႔ရဲ႕ အက္ဥပေဒနဲ႔ အညီ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္မွ တာဝန္ရိွ သူမ်ားကလည္း လုိအပ္တဲ့ အေရးယူမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရိွရပါတယ္’’ဟု ဦးေက်ာ္တင္ က ေျပာသည္။

အဆုိပါ ကန္႔သတ္ခ်က္ ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနႏွင့္ ျမန္မာသံ႐ံုးအၿမဲကုိယ္ စားလွယ္အဖြဲ႕႐ံုး၊ ေကာင္စစ္ဝန္ ႐ံုးမ်ားကုိ ျမန္္မာႏုိင္ငံျခားဘဏ္မွ တစ္ဆင့္ အသံုးစရိတ္မ်ား လဲႊပို႔ ရာမွာလည္း ေဒၚလာျဖင့္ လဲႊပို႔ ႏုိင္ျခင္း မရိွေသးဘဲ ၾကားခံဘဏ္ မွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားသို႔ ယူ႐ုိ ေငြေၾကးျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေပး ေနရေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ထိုသို႔အဆင့္ဆင့္ ပို႔ေဆာင္ ရသျဖင့္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားစြာရိွေနၿပီး ဝန္ေဆာင္ခလည္း ပံုမွန္ထက္ ပိုမုိေပးေဆာင္ရေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ တင္က ေျပာသည္။

ေကာင္စစ္ဝန္႐ံုးမ်ားမွ ဗီဇာ ခ၊ ေကာင္စစ္ဝန္ေဆာင္ခ၊ ႏုိင္ငံ ကူးလက္မွတ္သက္တမ္းတိုးခ၊ အျခားေထာက္ခံစာထုတ္ေပးရ သည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဝင္ေငြရရိွေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

သံ႐ံုးမ်ားမွ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၇၈ ဒသမ ၄၁၅ ဘီလီယံလဲြပုိ႔ႏုိင္ကာ လႊဲပုိ႔ရန္က်န္ေငြသည္ ၆၇ ဒသမ ၆၈ ဘီလီလံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။