ပုပၸားေတာင္ေဒသ၏ ယူနက္စကိုအိပ္မက္

ပုပၸါးေတာင္ကလပ္ေပၚမွ ျမင္ေတြ႕ရေသာ ပုပၸါးေတာင္မႀကီး၏ သဘာ၀အလွ Go Myanmar.com

ပုပၸားေတာင္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္း အပူပိုင္းေဒသက အို ေအစစ္ဟု တင္စားၾကသည္။ မီး ေတာင္ေဟာင္းျဖစ္ၿပီး သစ္ေတာ သစ္ပင္မ်ားစြာ က်န္ရွိေနေသး ေသာ ပုပၸားေတာင္မႀကီးႏွင့္ နတ္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္သူမ်ား ႏွစ္တုိင္း သြားၾကေသာ ပုပၸားေတာင္ကလပ္ တုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၅ က ကမၻာေက်ာ္ တိုင္းမ္မဂၢဇင္းတြင္ နတ္ကိုးကြယ္ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးစိတ္ခံစားမႈေပးႏုိင္ေသာ ေနရာအျဖစ္ပင္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။ ဒ႑ာရီဆန္ဆန္ ရာဇဝင္မ်ားႏွင့္ လွပေသာ႐ႈခင္းမ်ားက ခရီးသြားမ်ား၏ စိတ္အာ႐ံုကို အၿမဲဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ ေနရာျဖစ္သည္။


ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ နယ္ေျမႏွင့္ မေဝးလွသည့္ ေနရာ တြင္တည္ရွိၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ေပါင္းသံုးသိန္းေက်ာ္က ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ မီးေတာင္ေဟာင္းတစ္ ခုတည္ရွိကာ သဘာဝအတုိင္း သာယာလွပသည့္ ေရေျမေတာေတာင္ ႐ႈခင္းမ်ားႏွင့္ ေက်းငွက္တိရစၧာန္ မ်ားကို ေလ့လာႏုိင္၍ ပုပၸားေတာင္သည္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအ ၾကား ထင္ရွားသည့္ ေဒသတစ္ခု အေနျဖင့္ တည္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ပုပၸားေတာင္မ ႀကီးကို ဗဟိုျပဳ၍ စတုရန္းမိုင္ ၅၀ ခန္႔ကို ယူနက္စကို အသိအမွတ္ျပဳ Geopark ဘူမိဥယ်ာဥ္ေဒသတစ္ ခုအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္း ႏုိင္ရန္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေရွ႕ေျပးစီမံ ခ်က္တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အျခား ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ကမ္းေျခမ်ား၊ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ်ား၊ ေဈးဝယ္ထြက္ ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ဆြဲေဆာင္လုပ္ကိုင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ သဘာဝႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို အဓိကအေျခခံ၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္၍ ပုပၸားေဒသကို ယူနက္စကို စာရင္းဝင္လာပါက ခရီးသြားလုပ္ ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳ ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားက သံုးသပ္သည္။

‘‘ဒီလို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေဒသေတြကို ယူနက္စကို အ ေစာင့္ေရွာက္ခံျဖစ္မွ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ၿပီးသား ျဖစ္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရီးသြား
လုပ္ ငန္းနဲ႔ ယူနက္စကိုဝင္ေဒသျဖစ္ဖို႔ က ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေနတဲ့အတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ဒါက အေရးႀကီးပါတယ္’’ ဟုNature Dream ခရီးသြားလုပ္ငန္း မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚစံပယ္ေအာင္က ဆုိသည္။

ပုပၸားေတာင္ေဒသကို ယူနက္စကို အသိအမွတ္ျပဳ Geopark အျဖစ္ တင္သြင္းႏုိင္ရန္ ပုပၸား ေတာင္ ယူနက္စကိုကမၻာလံုးဆုိင္ ရာ အမိကမၻာစခန္းသာျဖစ္ေျမာက္ ေရးေကာ္မတီအမည္ျဖင့္ ေကာ္ မတီတစ္ခုကို ၂၀၁၇ ႏွစ္ဆန္းတြင္ ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

အဆုိပါ ေကာ္မတီ၌ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဘူမိသိပၸံအသင္း၊ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘူမိသိပၸံဌာန၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ ႀကီးဌာန၊ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔မွ တာဝန္ရွိ သူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ သည္။

ယူနက္စကိုသို႔ Geopark ဘူမိဥယ်ာဥ္အျဖစ္ တင္သြင္းရန္ ပုပၸားေတာင္အပါအဝင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရွိ ေဒသ ၁၀ ခုကို လ်ာထား ၿပီး ခါကာဘိုရာဇီေတာင္၊ အင္း ေတာ္ႀကီးအိုင္၊ ပင္းတယလိုဏ္ဂူ၊ တြင္းေတာင္၊ လန္ပိကြၽန္းႏွင့္ ဇြဲကပင္ေတာင္တုိ႔လည္း ပါဝင္ေၾကာင္းျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ အဆုိပါ ေဒသ ၁၀ ခုထဲ၌ ပုပၸားေဒသသည္ ဘူမိ ဥယ်ာဥ္အျဖစ္ တင္သြင္းရန္ အေကာင္းဆံုးေဒသတစ္ခုျဖစ္ေန၍ကနဦးေရြးခ်ယ္ကာ အဆုိျပဳအ မည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းထြန္းက ရွင္းျပ သည္။

‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ယူနက္စကို အသိအမွတ္ျပဳ Geopark ေဒသ အျဖစ္ တင္သြင္းဖို႔လ်ာထားတဲ့ ေဒသေတြထဲမွာ ပုပၸားေတာင္က ခရီးသြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ေရာ ဘူမိဥယ်ာဥ္ (အမိကမၻာစခန္းသာ) အျဖစ္ပါ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးေဒသတစ္ခုပဲ။ သူ႔ ရဲ႕ အနီးတစ္ဝိုက္မွာ မတူညီတဲ့ မ်ိဳးကြဲသစ္ပင္ေတြ၊ တိရစၧာန္ေတြ၊ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းေတြ အမ်ား ႀကီးတည္ရွိေနတယ္’’ဟု ျမန္္မာ ႏိုင္ငံ ဘူမိသိပၸံအသင္း အတြင္းေရးမွဴးလည္းျဖစ္သူ ဦးသန္းထြန္းက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ အမည္စာရင္းတင္ သြင္းႏုိင္ရန္ အာရွပစိဖိတ္ Geo-park အဖြဲ႕ႏွင့္ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ ကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အာရွပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း ယူ နက္စကို အသိအမွတ္ျပဳ Geoparkတစ္ခုျဖစ္လာေရး အေကာင္အ ထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

ကနဦးအဆင့္အေနျဖင့္ အ ဆိုျပဳနာမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ ေရွးေျပးစီမံခ်က္တစ္ခုကို ေဆာင္ ရြက္ေနၿပီး အဆုိပါစီမံခ်က္ကို အ နည္းဆံုး တစ္ႏွစ္ခန္႔အခ်ိန္ယူကာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပတိုက္ဦးစီးဌာနက ဆုိသည္။

‘‘ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ တင္သြင္းခြင့္ရွိတာ ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ စာရင္း သြင္းထားတာေပါ့။ ဒီေနရာေတြ မွာ ဒီလိုအခ်က္အလက္ေတြရွိတဲ့ အတြက္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္တင္ သြင္းဖို႔ အဆိုျပဳထားပါတယ္ဆို တာ အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္ႀကိဳတင္ ရတယ္။ အရင္က တင္ထားတာ ကို Review ျပန္လုပ္တယ္။ အဲဒီ ထဲမွာ ေရႊတိဂံုတုိ႔၊ ပုပၸားတို႔ ပါလာ တာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေအာင္ေက်ာ္က ရွင္းျပသည္။ ပုပၸားေတာင္အနီးဝန္းက်င္ရွိ ၄၉ ဒသမ ၆၃ စတုရန္းမိုင္ကို ဟို တယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီး ဌာနက ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ၁၉၈၉ တြင္ပုပၸားေတာင္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈ အားနည္းခဲ့၍ သိသာစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္းဦးသန္းထြန္းက ေျပာသည္။

 ပုပၸားေတာင္မႀကီးအနီးရွိ ပုပၸားေတာင္ကလပ္ေဒသႏွင့္ပတ္ သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးသက္လြင္တိုးက ‘‘တခ်ိဳ႕ဧည့္သည္ေတြ ကေတာ့ မႀကိဳက္ၾကဘူး။ ေမ်ာက္ ေတြရယ္၊ ေတာင္ေပၚတက္ရင္ ပန္း အတင္းေရာင္းတဲ့လူေတြရယ္၊ အတင္းကို ဝယ္ခိုင္းတာမ်ိဳးေတြ မႀကိဳက္ဘူး။ ေအာက္မွာလည္း ေပပြေနတာမ်ိဳးေတြ ရွင္းလင္းထိန္းသိမ္းမႈမရွိဘူး’’ဟု ေျပာသည္။

လက္ရိွတြင္ ပုပၸားေဒသကို ၂၀၁၈ တြင္ ယူနက္စကိုသို႔ အဆုိ ျပဳ အမည္စာရင္းသြင္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး လက္ခံပါက ကမၻာ့အေမြအႏွစ္အျဖစ္ တင္သြင္းႏုိင္ရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။

ပုပၸားေဒသကို ယူနက္စကို အသိအမွတ္ျပဳ တင္သြင္းေရး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဆုိပါက ခရီး သြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ပို၍အ ေထာက္အကူျပဳေစမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား က သံုးသပ္သည္။

‘‘ပုပၸားကေတာ့ ပုဂံကေန ေန႔ခ်င္းျပန္ သြားၾကတယ္။ ဗမာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ႏုိင္ငံျခားသားပဲျဖစ္ျဖစ္ ပုပၸားေတာင္ကလပ္နဲ႔ လမ္း ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္နဲ႔ကို သြား ၾကတယ္။ အဲဒီလို သြားၾကေတာ့ တစ္ရက္ပိုေနသြားၾကတဲ့အတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အက်ိဳး ရွိတာေပါ့’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီး သြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးၾကည္သိန္းကိုက ေျပာသည္။

ေဒၚစံပယ္ေအာင္က ပုပၸား ေဒသသာမက ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အျခားေဒသအခ်ိဳ႕ ယူနက္စကို အသိအမွတ္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဆက္စပ္အ ေရးႀကီးပံုကို ယခုကဲ့သို႔ေျပာသည္။

‘‘ပုပၸားတစ္ခုတည္းတင္ မဟုတ္ပါဘူး။ အင္းေတာ္ႀကီးအုိင္ တုိ႔လို ေဒသေတြကိုပါ ယူနက္စကို အထိန္းသိမ္းခံျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အ တြက္ ယူနက္စကိုဝင္ဖို႔က အေရး ႀကီးတဲ့ကိစၥလို႔ ျမင္ပါတယ္။’’

ပုပၸါးေတာင္၀န္းက်င္တြင္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ပုပၸါးေတာင္ခ်စ္သူမ်ား အသင္းဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္၀င္းေဆြက ‘‘ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီကိစၥကုိ သေဘာတူႏွစ္ၿခိဳက္ၾကတယ္။ ယူနက္စကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ အတြက္လည္း ေဒသခံနဲ႔ ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားၾကတာကို ေတြ႕ရတယ္။ ယူနက္စကိုအဖဲြ႕က ႏွစ္ေခါက္၊ သံုးေခါက္လာၿပီးေတာ့ စစ္တမ္းထုတ္တာေတြလုပ္ပါတယ္။ ေဒသခံေတြကိုလည္း ေမးျမန္းတာေတြလုပ္ပါတယ္။ ဒါက ေဒသခံေတြရဲ႕ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ဆန္းပိုင္းကေန စၿပီးေတာ့လုပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယူနက္စကိုက လာပူးေပါင္းၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အသင္းကို သူတို႔လုိခ်င္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ေမးတယ္။သူတို႔သိၿပီးသား အခ်က္ေတြကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ေ၀မွ်ေပးပါတယ္။ 

 ေဒသခံေတြကို အျမင္ဖြင့္ႏုိင္ၿပီး Eoc Tourism နဲ႔ ဖံြ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ေဒသခံေတြရဲ႕ ပညာေရးကအစ ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္္မယ္လို႔ ေမွ်ာလင့္ပါတယ္’’ဟု သုံးသပ္ေျပာေလသည္။   ။