စကားထဲက တရား

(တစ္)

တရားနာရင္းႏွင့္ ဘာသာ စကားသမုဒၵရာႀကီးထဲသို႔ စီးေမ်ာ၍ ပါသြားခဲ့သည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္မွာ မနည္းလွေတာ့ပါ။ ျမန္မာစကား၌ စကားေနာက္ တရားပါဟူ၍ အဆိုရွိေပရာ စကားလံုးမ်ား၊ ေဝါဟာရမ်ား၏ ေနာက္ ကြယ္၌ တကယ့္အစစ္အမွန္ အ နက္အဓိပၸာယ္တုိ႔ ကိန္းေအာင္းေန ရန္လိုအပ္လွပါသည္။

ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ားကို ဘာသာျပန္ဆုိမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေနာက္တုိင္းပညာရွင္တို႔၏ အ ယူအဆမ်ားကို ဆရာႀကီးသခင္ ဘေသာင္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ဖူး ပါသည္။

ထိုပညာရွင္မ်ားထဲ၌ ကြန္႔ (Conze)ပါပါသည္။ နာမည္အ ရင္းမွာ အက္ဒဝပ္ကြန္႔ (Edward Conze) ျဖစ္ပါသည္။ ကြန္႔ကိုေမြးသည္က လန္ဒန္ၿမိဳ႕။ ကြန္႔က ဂ်ာမန္၊ ျပင္သစ္၊ ဒတ္ခ်္ေသြးေႏွာထားသူ။ ၁၉၀၄ ၌ေမြးကာ ၂၄ စက္တင္ဘာ ၁၉၇၉ ၌ ေသဆံုးသူ။

ကြန္႔ကားဟစ္တလာ (Hitler)ကို အလိုမရွိသူ။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ထဲသို႔ ဝင္သူ။ မာက့္စ္ဝါဒကို ေလ့လာသူ။ ၁၉၃၃ မွစ၍ ၁၉၆၀ အထိ ႏွစ္မ်ားတြင္ကား စိတ္ပညာ၊ ဒႆနိကေဗဒပညာႏွင့္ ဘာသာေရးႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္မ်ားကို လန္ဒန္တကၠ သိုလ္ႏွင့္ ေအာက္စဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္ မ်ားမွာ ကြန္႔ပို႔ခ်ပါသည္။

ကြန္႔ကား (၁၃)ႏွစ္သားအရြယ္မွာပင္ Lafcadio Hearn ေရးသားသည့္ Gleanings in BuddhaFields ကို ဖတ္ၿပီးေနၿပီဟုဆိုပါ သည္။ Gleanings က ေကာက္သင္းေကာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး Fields က နယ္ပယ္ျဖစ္ေလရာ ဗုဒၶအဆံုးအမ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားဟုဆိုလွ်င္ သင့္အံ့ဟုထင္ပါသည္။

ကြန္႔၏ အံ့ဩဖြယ္ရာမွာ ပါဠိဘာသာက်မ္းဂန္မ်ားကို ႏွစ္ ေပါင္း ၃၀ တုိင္တုိင္ေလ့လာခဲ့ၿပီး သကၠတဘာသာလည္း တတ္ကြၽမ္းျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ Buddhism ဟူသည့္ က်မ္းကို လည္း ေရးခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶ၏ အဘိဓမၼာကို ဘာသာ ျပန္ရန္ စဥ္းစားသည့္အခါ ကြန္႔က Philosophy ဟူသည့္ စကားလံုးကို စတင္စဥ္းစားသည္။ သို႔ေသာ္ ဗုဒၶ၏ အေတြးအေခၚႏွင့္ ဆံုးမခ်က္မ်ားက ေတြး႐ံုေခၚ႐ံုသက္သက္မွ်သာမဟုတ္။ က်င့္ႀကံျခင္း ပါပါဝင္သည့္ အေတြးအေခၚျဖစ္ေလရာကြန္႔က Pragmatic Philosophy ဟု ျပန္ထည့္လိုက္ပါသည္။ Prag-matic က လက္ေတြ႕ ဆန္ေသာဟု အဓိပၸာယ္ရွိေလရာ အက်င့္ပါသည့္ဓမၼကို Pragmatic Philo-sophy ဟု ျပန္ဆုိပံုမွာ တရား၏ အႏွစ္သာရႏွင့္ မကြာေဝးေစရန္ အားထုတ္မႈဟုဆိုရမည္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဤေနရာ၌ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ သား ဟင္နရီကလက္ဝါရင္ (Henry Clarke Warren) ကလည္းသတိရဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ သူက သကၠတႏွင့္ ပါဠိသုေတသီတစ္ဦး။ ၁၈၅၄ တြင္ေမြး၍ ၁၈၉၉ တြင္ အနိစၥေရာက္သူ။

ဝါရင္က ကြန္႔ Pragmatic Philosophy ဟု ျပန္ဆုိခဲ့သည္ကို Applied Philosophy ဟု ျပန္ပါ သည္။ လက္ေတြ႕ဒႆန။ အက်င့္ပါသည့္ ဖီေလာ္ေဆာ္ဖီ။

(ႏွစ္)

အေမရိကန္သုေတသီ ဝါရင္ ဘာသာျပန္ပံုကို ဆရာႀကီးသခင္ ဘေသာင္းက ေဆြးေႏြးဖူးပါသည္။

ဥပမာ ဓမၼ။ ယင္းကို ဝါရင္ က ပံုေသမထားဘဲ Elements of being ဟု၊ Factors of being ဟု၊ Doctrine ဟု ေရွ႕ေနာက္စကား အသြားအလာကို တြက္ဆကာ အမ်ိဳးမ်ိဳးျပန္ေၾကာင္းဆုိပါသည္။ ထို႔အျပင္ အတၱကို Self, Ego စသည္ျဖင့္ ျပန္ဆုိၿပီး ပုဂၢလကို လည္း Ego, Individual စသည္ ျဖင့္ အေျခအေနကိုလိုက္၍ ျပန္ဆုိ ရေၾကာင္း ဆုိပါသည္။

တရားကို ျပန္ဆုိရသည္က တရားဆီသို႔မေရာက္မွာ စိုး ေၾကာက္ရပါသည္။

(သံုး)

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသက ‘ေဝဒနာ’ကို Feeling ဟု ျပန္ဆုိသည္ကို သိပ္သေဘာမေတြ႕လွေၾကာင္း မိန္႔ဖူးပါသည္။

အဘိဓမၼာ၌ စိတ္တစ္ခုျဖစ္ပြားပံုကို ေဟာသည့္အခါ ဖႆ၊ ေဝဒနာ၊ သညာ၊ ေစတနာ စသည့္ ေဖာ္ျပထားေလရာ အာ႐ံုႏွင့္ ဝတၳဳ ထိေတြ႕သည္ကို ဖႆဟုေခၚၿပီး ယင္းႏွင့္ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း၌ ေဝဒနာခံစားမႈက ျဖစ္ေပၚလာေလရာ ထိုေဝဒနာကို သညာကလည္း တစ္ၿပိဳင္နက္မွတ္ယူလိုက္သည္ျဖစ္သျဖင့္ ေဝဒနာကို Feeling ဟုသာမက Experience (ေခၚ) အေတြ႕အႀကံဳဟုပါ ျပန္သင့္ေၾကာင္း ေဟာၾကားခဲ့ဖူးပါသည္။

မွတ္မိထားသည္ကေလး ျပန္ေျပာရလွ်င္ ဆရာေတာ္က မိဂဒါ ဝုန္ကို Deer Park ဟု ျပန္သည္ကိုပင္ မျပည့္စံုလွဟု ထင္ပါသည္။ ဆရာႀကီး ဦးေဖေမာင္တင္က လည္း Deer Park ဟု ျပန္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ရဟန္းေတာ္ အရွင္ဉာဏ ေမာလိ (Ven Nanamoli) ကလည္း Deer Park ပဲ ျပန္ဆုိပါသည္။ အေမရိကန္ရဟန္းေတာ္ အရွင္ဘိကၡဳေဗာဓိ (Ven Bhikkhu Bodhi) ကလည္း Deer Park ပဲ ျပန္ဆုိပါသည္။

စင္စစ္ မိဂဒါဝုန္က သားအ ေပါင္းကို ေဘးမဲ့ေပးရာေတာျဖစ္ပါသည္။ ဆဲန္က်ဴရီ (Sanctuary) ဟု ျပန္လွ်င္လည္း သင့္ေၾကာင္း ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ဘုရားက ေဟာၾကားဖူးပါသည္။

(ေလး)

အဘိဓမၼာတရားေတာ္ျမတ္ ႏွင့္တကြ ဘာသာေရးဝန္းက်င္က ေဝါဟာရမ်ားကို ဘာသာျပန္ဆုိရ သည္မွာ အလြန္လက္ေပါက္ကတ္ေသာ ကိစၥျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ စကားနည္းနည္းလြဲသည္ႏွင့္ တရားကပါလိုက္၍ လြဲသြားၿမဲျဖစ္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္ကမူ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္တုိ႔၏ ေျခႀကိဳေျခၾကား၌ ေျပးလႊားကာ စကားႏွင့္တကြ တရားကိုနာယူရသည္မ်ားကို ေပ်ာ္ေမြ႕မဆံုးရွိလွပါေၾကာင္း။    ။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရး သူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္သည္။)

Top News