ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားကို ဥပေဒအရ စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ေျပာ

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ႐ံုးဥပေဒပုဒ္မ ၃၉ အရ စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္းက ေျပာသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ ခ်က္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္နွင့္ သေဘာထားမွတ္ ခ်က္အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မဂၤလာ ေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ေဒၚ ျဖဴျဖဴသင္းက ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အသံုးစရိတ္မ်ားမပါရွိျခင္းအား ေမးျမန္းမႈကို ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ရဲ႕ ေငြစာရင္းေတြ သီးသန္စစ္ဖို႔ အတြက္ ေငြစာရင္းသီးသန္႔႐ံုးရွိ တယ္။ အဲဒီကေနစစ္တာပါ။ ကာ ကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန႐ံုးကို စစ္ဖို႔ အတြက္က ဥပေဒမွာမပါတဲ့အ တြက္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးက စစ္လို႔ မရပါဘူး’’ ဟု ျပည္ေထာင္စုစာ ရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဦးေမာ္သန္းက ေျပာ ၾကားသည္။

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေငြစာရင္းမ်ားကို စစ္ေဆးရန္အ တြက္ အရပ္သားမ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန၏ ေငြစာရင္း႐ံုး သီးသန္႔ျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ ဗဟို႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ ႐ံုးထုိင္ၿပီး စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္ကို သိရေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။