ေက်းလက္မီးလင္းေရးေကာ္မတီမ်ား ဖ်က္သိမ္းေရးအဆုိ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာတစ္ရြာကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ေက်းလက္ေဒသတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိရန္ ေက်းလက္မီးလင္းေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းထားမႈမ်ား ဖ်က္သိမ္းရန္ အစုိးရအားတုိက္ တြန္းေၾကာင္းအဆုိကုိ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ဆုံး ျဖတ္ခဲ့သည္။


ေက်းလက္လွ်ပ္စစ္မီးလင္း ေရးေကာ္မတီက ေက်းရြာေနျပည္ သူမ်ားအေပၚ ေငြေၾကးအလြဲသုံး စားလုပ္ေနမႈႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဥပေဒ ကုိ လက္တစ္လုံးျခားလုပ္ေဆာင္ ေနမႈမ်ားအေပၚ အေရးယူေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္း အင္၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေက်း လက္ေဒသမ်ားအတြက္ စနစ္က် ေသာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေပးေစလုိ ေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အဆုိကို တင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုရွင္ေဒၚမိကြန္ခ်မ္းက ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

‘‘ႏွစ္ေပါင္းဆယ္စုမက ျဖစ္ ပြားေနတဲ့ ေက်းလက္မီးလင္းေရး ေကာ္မတီရဲ႕ ေငြအလြဲသုံးစားျပဳ လုပ္ေနမႈကုိ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ျပတ္ျပတ္သားသားအေရးယူေစ ခ်င္ပါၿပီ’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

မီးလင္းေရး ေကာ္မတီ၏ မတရားလုပ္ေဆာင္မႈကုိ သိသာ ေနေသာ္လည္း အဆင့္ဆင့္အေရး ယူေဆာင္ရြက္ရန္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေန ရာ ျပည္သူမ်ား စိတ္ေသာက ေရာက္ေနေၾကာင္းေဒၚမိကြန္ခ်မ္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မီးလင္းေရး ေကာ္မတီကုိ ေငြေၾကးမ်ားရွင္း လင္းေစၿပီး ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ၎ကတင္ျပခဲ့သည္။

ယမန္ေန႔က က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း တြင္ ေဒၚမိကြန္ခ်မ္းက ႏုိင္ငံတစ္ ၀န္းရွိ ေက်းလက္ေဒသ၌ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိရန္ ေက်းလက္မီးလင္းေရး ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းထားမႈအေပၚ ဖ်က္သိမ္းၿပီးလွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိလွ်ပ္ စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနလက္ ေအာက္သုိ႔ ျပန္လည္ထားရွိရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသုိ႔ တုိက္ တြန္းေၾကာင္းအဆိုကုိ တင္သြင္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ျပေန ျပည္သူမ်ားသည္ မီတာတစ္လုံးလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္း ခန္႔အကုန္က်ခံ ေဆာင္ရြက္ေနရခ်ိန္တြင္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူ ေတာင္သူမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိလုိေသာေၾကာင့္ မီးလင္းေရး ေကာ္မတီကုိ မတန္တဆေၾကး မ်ားေပးရကာ အားကုိးတႀကီး ေဆာင္ရြက္ၾကရေၾကာင္း ေျပာ ၾကားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေက်းလက္မီး လင္းေရးေကာ္မတီကို ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေက်းရြာမ်ားသည္ တတ္သေလာက္၊ မွတ္သ ေလာက္လူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထား ၿပီး လက္လြတ္စပယ္လုပ္ေဆာင္ ေနသည့္ ပုံစံျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေထာက္ျပေဆြးေႏြးသည္။

၂၀၀၅ ခန္႔က ေက်းလက္မီး လင္းေရးေကာ္မတီမ်ား ေပၚေပါက္ လာၿပီး ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ကဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေဆာင္၍ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ျပည္ နယ္လွ်ပ္စစ္ဌာနတို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ မီတာတစ္လုံး လွ်င္ က်ပ္ ၁၂သိန္းျဖင့္ မီးသြယ္ တန္းခြင့္ရရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

သံျဖဴဇရပ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဉာဏ္ လင္းက လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး ျပည္သူလူထုအေပၚတြင္ ဖိစီးေနသည့္ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးမ်ားကုိ ေလ်ာ့ပါးေစႏုိင္၍ဟုဆိုကာ အဆုိ ကုိ ေထာက္ခံခဲ့သည္။

ယင္းအဆုိကုိ လႊတ္ေတာ္ တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ကန္႔ကြက္သူမရွိ သျဖင့္  အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြး လုိသည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေန ျဖင့္ ဩဂုတ္ ၁၇ ရက္ေနာက္ဆုံး ထားစာရင္းသြင္းရန္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦး၀င္းျမင့္က ေၾကညာသည္။