မေလးရွားဆီးဂိမ္းတြင္ ျမန္မာအတြက္ ဒုတိယေရႊတံဆိပ္ကုိ ျခင္းလုံးၿပိဳင္ပြဲမွ ထပ္မံရရွိ

မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပေနသည့္ (၂၉) ႀကိမ္ ေျမာက္အေရွ႕ေတာင္အာရွအား ကစားၿပိဳင္ပြဲ(ဆီးဂိမ္း)၌ ျမန္မာႏုိင္ ငံအတြက္ ဒုတိယေျမာက္ေရႊတံ ဆိပ္ကုိ ျမန္မာအမ်ိဳးသားျခင္းလုံး အသင္းက ထပ္မံရယူခဲ့သည္။

ဩဂုတ္ ၁၇ ရက္က မေလး ရွားႏုိင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားျခင္းလုံး ၿပိဳင္ပြဲ (Event-4)ဗုိလ္လုပြဲ၌ လာအုိအသင္းႏွင့္ အႀကိတ္အ နယ္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာအသင္းက တစ္မွတ္အသာျဖင့္ ေရႊတံဆိပ္ဆြတ္ခူးျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါဗုိလ္လုပြဲတြင္ ျမန္ မာျခင္းလုံးအသင္းက စုစုေပါင္း ၁၄၉ မွတ္ႏွင့္လာအုိအသင္းက စုစုေပါင္း ၁၄၈မွတ္ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာအသင္းက ေရႊတံဆိပ္၊ လာအုိအသင္းက ေငြတံ ဆိပ္၊ အိမ္ရွင္မေလးရွားႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားအသင္းတို႔က ပူး တြဲေၾကးတံဆိပ္ရရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာအမ်ိဳးသားျခင္းလုံး အသင္းသည္ ဩဂုတ္ ၁၆ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ (Event-2)ၿပိဳင္ပြဲ တြင္လည္း ေရႊတံဆိပ္ဆုရရွိထား သည္။ ၂၀၁၇ မေလးရွားဆီးဂိမ္း တြင္ အမ်ိဳးသားျခင္းလုံးၿပိဳင္ပြဲ၌ ၿပိဳင္ပြဲအမ်ိဳးအစားေလးမ်ိဳးထည့္ သြင္းက်င္းပရာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရရွိသည့္ ႏွစ္မ်ိဳး၌ ေရႊတံဆိပ္ဆြတ္ခူးခဲ့ သည္။

ဩဂုတ္ ၁၇ ရက္က ဆီးဂိမ္း ျမားပစ္အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး (Compound)အသင္းလုိက္ၿပိဳင္ ပြဲမ်ား က်င္းပၿပီး ျမန္မာအသင္းက ဆုတံဆိပ္လဲြေခ်ာ္ခဲ့သည္။ 

Compound  အသင္းလုိက္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားအသင္းႏွင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးအသင္းတို႔ ပထမအဆင့္မွ ထြက္ခဲ့ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ခရစ္ကတ္အား ကစားၿပိဳင္ပြဲအဖြင့္ပြဲတြင္ ျမန္မာ အသင္းက ထုိင္းအသင္းကုိ ၆၁ မွတ္- ၆၃မွတ္ျဖင့္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲ ဩ ဂုတ္ ၁၇ ရက္ပြဲစဥ္မ်ားအၿပီးတြင္ အိမ္ရွင္မေလးရွားႏုိင္ငံက ေရႊ တံဆိပ္သုံးခု၊ ေငြတံဆိပ္ႏွစ္ခု၊ ေၾကးတံဆိပ္သုံးခုျဖင့္ ထိပ္ဆုံး၌ ဦးေဆာင္ေနၿပီး အင္ဒုိးနီးရွားႏုိင္ငံ က ေရႊတံဆိပ္ ႏွစ္ခု၊ ေၾကးတံဆိပ္ တစ္ခုျဖင့္ ဒုတိယ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေရႊတံဆိပ္ႏွစ္ခုျဖင့္ တတိယေန ရာတို႔၌ အသီးသီးရပ္တည္ေန သည္။