ျမန္မာအပါအ၀င္ ငါးႏိုင္ငံမွ လာေရာက္ ေဆးကုသသူမ်ားကို ထိုင္းအစိုးရက ဗီဇာမလုိဘဲ ရက္ ၉၀ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳ

ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ျမန္မာအ ပါအ၀င္ ႏုိင္ငံငါးႏုိင္ငံမွ လာ ေရာက္ေဆးကုသမႈ ခံယူသူမ်ား ကုိ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာမလိုဘဲ ရက္ေပါင္း ၉၀ (သံုးလ)ေနထိုင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုုင္းႏုိင္ငံျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံ ျပည္သူ႔က်န္းမာ ေရး၀န္ႀကီးဌာနက အထက္ပါအ တိုင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားျခင္း ကို ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဌာနက ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ျပန္လည္ အသိေပး ေၾကညာထား သည္။ျမန္မာအပါအ၀င္ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔မွ ထိုင္းသို႔ လာ ေရာက္ေဆးကုသမႈခံယူသူမ်ား သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ျပည္သူ႔က်န္းမာ ေရး၀န္ႀကီးဌာနက အသိအမွတ္ ျပဳထားေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ေဆး႐ံု ၁၆၀ မွ ကုသလိုေသာ ေဆး႐ံုကို ရက္ခ်ိန္းရယူ၍ ဆက္သြယ္ရန္ႏွင့္ ေဆးကုသရန္ ေနထိုင္ခြင့္ရက္ေပါင္း ၉၀ ရရွိေရး ‘Confirmation Letter for 90- Day Stay on Medical Ground’ အတည္ျပဳစာအတြက္ လူနာႏွင့္ လူနာရွင္တို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရက္ခ်ိန္းယူထားသည့္ ေဆး႐ံုသို႔ ေပးပို႔ရန္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထို႔အျပင္ အမည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ မိတၱဴ စသည့္အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔အေၾကာင္းၾကားထားသည့္ လူနာႏွင့္ လူနာရွင္တို႔သည္ ေလဆိပ္ရွိ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနတြင္ ေဆး႐ံုက အတည္ျပဳစာႏွင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား ျပသရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဆး႐ံုတြင္ လူနာသည္ ေဆးကုသၿပီးဆံုးခ်ိန္အထိ ခံယူရ မည္ျဖစ္ၿပီး ကုသမႈၿပီးပါက လူနာ ႏွင့္ လူနာရွင္တို႔ မိမိႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

‘‘လာၿပီး ေဆးကုုသမယ့္သူ ေတြကို ရက္ေပါင္း ၉၀ ခြင့္ျပဳေပး ထားတာ တစ္လေလာက္ရွိေနၿပီ။ ေဆးကုသလာမယ့္သူေတြအတြက္ေပါ့’’ဟု ထိုင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုးမွ သံအမတ္ႀကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္သန္းက ေျပာသည္။

ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာၾကား သာမန္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၁၄ ရက္ၾကာ ဗီဇာမလိုဘဲ သြားေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ကုိ ၂၀၁၅ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ စတင္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

More in News Section