ငါးႏွစ္အတြင္း ဓာတ္အား မဂၢါဝပ္ ၅,၀၀၀ အထိ ေပးရန္စီစဥ္ဟုဆို

လွ်ပ္စစ္၀န္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

အစိုးရသစ္္သက္ တမ္း ငါးႏွစ္အတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဓာတ္အားစ နစ္ မဂၢါဝပ္ငါးေထာင္အထိ ျဖန္႔ ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္ က ေျပာသည္။

 ထု႔ိအျပင္ ငါးႏွစ္အတြင္း  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တိုးထုတ္လုပ္ ႏိုင္ေရး သဘာဝဓာတ္ ေငြ႕ကို အ သံုးျပဳ၍ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ားတိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ ျခင္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ ျခင္းမ်ား ႏွစ္အလိုက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္က ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ လႈိင္းဘြဲ မဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စား လွယ္ ဦးခင္ခ်ိဳက လွ်ပ္စစ္က႑ အ႐ႈံးေပၚေနမႈ ကာမိေစသည့္ အစီ အစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေန၊ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္စက္ သံုးစြဲ သည့္ ၿမိဳ႕မ်ားကို ယခုအခါမဟာ ဓာတ္အားလိုင္းျဖင့္ အစားထိုးျဖန္႔ ျဖဴးေပးေနရာ  အဆိုပါ  ဒီဇယ္အင္ဂ်င္စက္မ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ အစိုးရသစ္ငါးႏွစ္တာကာလအ တြင္း လွ်ပ္စစ္က႑  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္လာေရး ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ငါးႏွစ္အတြင္း မဂၢါဝပ္ငါး ေထာင္ ဓာတ္အားေပးရန္ စီစဥ္မႈ ကို ေမးခြန္းေမးျမန္းသူ ဦးခင္ခ်ိဳ  က ‘‘ေနာက္သံုးႏွစ္က်န္ေနေသး တယ္။ ငါးေထာင္က ျပည့္မွာပါ။ ရသြားႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ပမာဏ နည္းေသးတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာ ၾကားသည္။

 ၂၀၃၀ တြင္ ျမန္မာတစ္ ႏိုင္ငံလံုး  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိ ေရး ကမၻာ့ဘဏ္၏ေခ်းေငြ ကန္ ေဒၚလာ သန္း ၃၁၀ ျဖင့္ အမ်ိဳးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရး စီမံ ကိန္းကို အဆင့္ေလးဆင့္ သတ္ မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊  ယင္းစနစ္ ပထမအဆင့္တြင္ ေက်း ရြာ ၅၈၀ သို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ရန္ လ်ာထားေဆာင္ ရြက္ထားၿပီး က်န္အဆင့္မ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ေျပာသည္။

ဓာတ္အားခကို ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္ကာမိေစသည့္ ေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ရန္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ႏႈန္း ထားတစ္ခု ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ ႏိုင္ရန္ စိစစ္တြက္ခ်က္ေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။