ႏုိင္ငံေရးမ်ိဳးဆက္မ်ားပါ၀င္မည့္ ပါတီ စည္း႐ုံးေရးစတင္

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းျခင္းအခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္က က်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ANewPoliticalPartyForum (FB))

၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ားအပါ အ၀င္ ႏုိင္ငံေရးမ်ိဳးဆက္မ်ားပါ၀င္ မည့္ ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ ၀င္မ်ားစုေဆာင္းမႈကုိ ဧရာ၀တီ တုိင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၉ ခုတြင္ဩဂုတ္ ၁၆ ရက္ကစတင္ေဆာင္ရြက္ေန သည္။


ဧရာ၀တီတိုုင္းေဒသႀကီး ႏုိင္ ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မ တီဖြဲ႕စည္းျခင္း အခမ္းအနားကုိ ဩဂုတ္ ၁၅ ရက္က ပုသိမ္ၿမိဳ႕ တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါအခမ္းအ နား၌ ေဒသခံမ်ားကုိ ပါတီျဖစ္ ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ပါ ၀င္ႏုိင္ရန္ အဆုိျပဳလႊာမ်ားစတင္ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ေၾကာင္း ဗဟုိစည္း႐ုံး ေရးေကာ္မတီ ဒုတိယတာ၀န္ခံ ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာသည္။

‘‘ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး လုိ လားတဲ့သူေတြ၊ အမာခံလူေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔စတင္ၿပီးေတာ့တည္ ေဆာက္မယ္။ ပထမအဆင့္အေန နဲ႔ ဒီၿမိဳ႕နယ္ေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ တာေပါ့။ ေနာက္ပုိင္း ဧရာ၀တီ တိုင္းက ၂၆ ၿမိဳ႕နယ္လုံး၊ ေနာက္ ဒီကေနမွ တျခားတိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ေတြဆက္မယ္’’ ဟု ၎ကေျပာ ၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီး ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီကုိ အဖြဲ႕၀င္ ၁၅ ဦးျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ဆက္လက္၍ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္း မ်ားကုိ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း ျပည္နယ္တို႔မွအပ တုိင္းႏွင့္ျပည္ နယ္ ၁၀ ခုမွ စည္း႐ုံးေရးေကာ္မ တီ၀င္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိပါ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၀ ခုတြင္ ႐ုံး ခန္းမ်ား ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ လင္းကဆုိသည္။

‘‘ပါတီထူေထာင္ႏုိင္ေရး အ ဖြဲ႕၀င္ေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔စတင္ စုေဆာင္းေနတဲ့ေနရာမွာ ပထမ ဆံုး အေတြ႕အႀကံဳအရ ဆုိရင္ ေတာ့ အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ား တယ္။ က်န္တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြ မွာလည္း ဆက္လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔အား ျဖစ္တယ္’’ ဟု ၎က ေျပာၾကား သည္။

အဆုိပါပါတီတြင္ ၈၈အေရးေတာ္ပုံကုိ အေျခခံ၍ေပၚေပါက္ လာသည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္း သားမ်ားသာမကအျခား ႏုိင္ငံေရး မ်ိဳးဆက္မ်ား၊ အျခားအဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ လူငယ္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား စသည့္ ျပန္႔က်ဲေနေသာ ႏုိင္ငံ ေရးအင္အားစုမ်ား ပါ၀င္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ပါတီျဖစ္ေျမာက္ ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီဗဟုိဦးေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးမင္းေဇယ်ကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ပါတီမွတ္ပုံတင္ ရန္လုိအပ္သည့္ ပါတီ၀င္တစ္ ေထာင္ အလံုအေလာက္ရွိေသာ္ လည္း ယင္းပါတီ၀င္အင္အားကုိ တစ္ေနရာတည္းက မဟုတ္ဘဲ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပ်ံ႕ႏွံ႔ပါ၀င္ လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီဗဟုိဦးေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ မ်ားက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ပါတီနာမည္ကုိ အတည္ျပဳသတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း လာမည့္ ေျခာက္လမွ ကုိးလအတြင္းပါတီ မွတ္ပုံတင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား စ တင္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဇူ လုိင္၌ တရား၀င္ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ၾကားထားသည္။

More in Politics Section