အလုံႏွစ္ထပ္ေစ်းတည္ေဆာက္မႈကုိ ေစ်းသူ ေစ်းသားမ်ား ဆႏၵျပမည္

အလုံေစ်းကုိ ႏွစ္ထပ္ ေစ်းအျဖစ္ တည္ေဆာက္ေနမႈအ ေပၚ မေက်နပ္၍ ေစ်းသူေစ်းသား မ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီေစ်းမ်ား ဌာနကုိ ဩဂုတ္ ၂၁ ရက္တြင္လမ္း ေလွ်ာက္ဆႏၵျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵျပပြဲဦးေဆာင္သူမ်ားက ေျပာ သည္။

ႏွစ္ထပ္ေစ်း အဆင့္ျမႇင့္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေစ်းသူ ေစ်းသားမ်ား၏ သေဘာထားဆႏၵ ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ႏွင့္ မူလ ဆုိင္ခန္းေနရာမ်ားျပန္ေပးရန္ အ လုံေစ်းမွ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအထိ လမ္းေလွ်ာက္၍ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵျပပြဲကုိ ဦး ေဆာင္မည့္ေစ်းေကာ္မတီအဖြဲ႕ ၀င္ ကုိသဲေမာင္ကဆုိသည္။

ဆႏၵျပပြဲျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ က်ၿပီျဖစ္ကာ ေစ်းသူေစ်းသား ၄၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္မည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေစ်းစည္ ပင္နဲ႔ပဲေျပာေနရတာ သိပ္အဆင္ မေျပဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေစ်းသူ ေစ်းသားေတြနစ္နာရတာကုိ အ ကုန္လုံးလည္းသိေအာင္၊သေဘာ ထားလည္း တစ္ခုတည္းရွိမွန္းသိ သာေအာင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သြားမွာပါ’’ ဟု ကုိသဲေအာင္ကေျပာသည္။

ဩဂုတ္ ၁၅ ရက္က အလုံေစ်းတြင္ ႏွစ္ထပ္ေစ်းအဆင့္ျမႇင့္ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စည္ပင္၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြားခဲ့ကာသုံးဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ထုိေန႔က ေစ်းမ်ားဌာနဒုတိယဌာနမွဴး ဦးေသာင္းတင္ကုိ ေစ်းသူေစ်းသားအခ်ိဳ႕က အလုံတရား႐ုံးတြင္ အမႈဖြင့္ခဲ့ၿပီး တရား႐ုံးကစိစစ္ၿပီးဩဂုတ္ ၂၂ ရက္၌ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။

လက္ရွိအလုံေစ်းေဟာင္း၏ နံေဘးတြင္ ေစ်းအသစ္တစ္လုံးကုိ ၂၀၁၅ ကတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ထပ္ မံ၍ ႏွစ္ထပ္ေစ်းသစ္တစ္လုံး တည္ေဆာက္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မ တီက စီစဥ္ေနသည္။

အဆုိပါႏွစ္ထပ္ေစ်းသစ္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက မူလ ဆိုင္ခန္းမ်ားေနရာမရႏိုင္ေတာ့ ျခင္း၊ ေစ်းအေပၚထပ္တြင္ ေနရာ ခ်ေပးမႈကုိ မေက်နပ္ျခင္း၊ ေစ်း အေပၚ၌ စီးပြားေရးအေဆာက္ အအုံႏွင့္ လူေနအေဆာက္အအုံ မ်ားေပၚလာမည္တုိ႔ကုိ စုိးရိမ္ေန ေၾကာင္း အလုံေစ်းသူေစ်းသား မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ေစ်းစတင္တည္ေဆာက္ ခ်ိန္ကစ၍ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား၏ သေဘာထားကုိ မေတာင္းခံဘဲ ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားလည္း မရွိေၾကာင္း ေစ်းသည္ေဒၚသန္းသန္းျမက ေျပာသည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏွစ္ထပ္ေစ်း တည္ေဆာက္ၿပီး ေနရာခ်ထား ေပးရန္၊ ဆုိင္ခန္းသတ္မွတ္ေပးရန္ ကုိ ပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးမႈမရွိခဲ့ ေၾကာင္း၊ ေစ်းေကာ္မတီ၀င္မ်ား ႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းစဥ္ကလည္း အဆင္ မေျပခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မတီ၀င္မ်ား က ေျပာသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ မ်ားမရွိဘဲ ေစ်းတည္ေဆာက္မႈကုိ ဆက္္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမွဴးကုိ ရွင္းလင္း တင္ျပရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ္ လည္း ‘‘ေစ်းေပၚသုိ႔တက္မေရာင္း ရင္ ၀ုိင္း႐ုိက္ခံရမည္’’ ဟု ေစ်းမ်ား ဌာန ဒုတိယဌာနမွဴးဦးေသာင္း တင္က မေခ်မငံေျပာခဲ့ေၾကာင္း ေစ်းေကာ္မတီ၀င္ ကုိသဲေမာင္က ေျပာသည္။

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မ တီေစ်းမ်ားဌာနမွ ဌာနမွဴးဦးစံေရႊ ေမာင္က ႏွစ္ထပ္ေစ်းမ်ားတည္ ေဆာက္ျခင္းသည္ တိုင္းအဆင့္ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံ၍ ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးတြင္ တည္ေဆာက္ေန ၿပီး ဌာန၌ျပည့္စုံေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားရွိေၾကာင္း၊ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိထားသည္။

More in Crime Section