အင္းေလးကန္ ေရရွည္တည္တံ့ေစေရး ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ရန္ JICA က ငါးႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္

အင္းေလးေဒသတြင္ သဘာ၀အရင္းျမစ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာေနသည္။ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္ (အမရပူရ))

 အင္းေလးကန္ ေရရွည္ တည္တံ့ေစေရး ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕ (JICA)က ငါးႏွစ္စီမံကိန္း ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေရေဝေရလဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ ေဒါက္ တာတိုးတိုးေအာင္က ေျပာသည္။

အင္းေလးကန္တြင္ ေရေဝ ေရလဲထိန္းသိမ္းေရး၊ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳး ကြဲထိန္းသိမ္းေရး စင္တာတည္ ေထာင္ေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သံုးခုကို လုပ္ေဆာင္မည္ဟုု ၎ကဆို သည္။

ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေအာက္တိုဘာတြင္ သေဘာတူ စာခြၽန္လႊာေရးထုိး၍ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ၌ စတင္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘JICA က အင္းေလးကန္ကို မလုပ္ဖူးေသးဘူး။ အခုမွ စတာ။ အဓိက က နည္းပညာပိုင္းပံ့ပိုးၿပီး သူတို႔ဘာသာလုပ္ေဆာင္မွာ၊ ရန္ ပံုေငြေတြကေတာ့ ဘယ္ေလာက္ သံုးမလဲဆိုတာ မညႇိႏိႈင္းရေသး ဘူး’’ဟု ေဒါက္တာတုိးတိုးေအာင္ က ေျပာသည္။

အင္းေလးကန္သည္ ၂၁၅ ဒသမ ၂၈ စတုရန္းမိုင္က်ယ္ဝန္း ၿပီး သစ္ေတာငွက္၊ ေရေပ်ာ္ငွက္ စုစုေပါင္း ၃၄၅ မ်ိဳး၊ ကုန္းေန ေရ ေနႏွင့္ တြားသြားသတၱဝါ ၂၅ မ်ိဳး၊ သစ္ခြမ်ိဳး ၁၈၄ မ်ိဳး၊ ငါး ၅၉ မ်ိဳး၊ လိပ္သံုးမ်ိဳး၊ လိပ္ျပာ ၉၄ မ်ိဳး ေန ထုိင္ က်က္စားရာ ေရတိမ္ေဒသ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ အင္းေလးကန္တြင္ ဌာနႏွင့္ UNDP တို႔ ပူးေပါင္း၍ အင္းေလးကန္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာ ႏွစ္မွ ၂၀၁၉-၂၀ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ဒုတိယငါးႏွစ္စီမံခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

More in News Section