ခရီးသြားက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြေကာက္ခံမည့္ အစီအစဥ္အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးေနဟုဆို

ျပည္တြင္းသို႔ လာရာက္လည္ပတ္ ေသာ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္ သည္မ်ားထံမွ ခရီးသြားက႑ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ (Tourism Deve-lopment Fund )ေကာက္ခံမည့္အ စီအစဥ္ကို ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီတြင္ စတင္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ္လည္း ေကာက္ခံမည့္ပံုစံကို အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးေနဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးရန္ဝင္းက ေျပာသည္။ 


‘‘အဲဒါက ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ေနတာ ဘာမွ မၿပီးျပတ္ေသးပါ ဘူး။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ဆယ္ေဒၚလာ ေကာက္မယ္၊ တခ်ိဳ႕ကလည္း ဧည့္သည္တစ္ေယာက္ တစ္ေဒၚလာ ႏႈန္းေကာက္ေပါ့။ တခ်ိဳ႕ကလည္း စားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာ စာရင္း ေကာက္ဆိုၿပီး ပံုစံမ်ိဳးစံုနဲ႔ ေျပာေန ၾကတယ္။ ညႇိႏိႈင္းမႈေတြလုပ္ေန တုန္းပါ။ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ေကာက္ မယ္ဆိုတာ အတည္မျဖစ္ေသးပါ ဘူး’’ဟု ဦးရန္ဝင္းက ေျပာသည္။ 

လက္ရွိတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဝင္ေပါက္မ်ားမွ ျပည္တြင္းသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ခရီး သြားဧည့္သည္မ်ားထံမွ ရန္ပံုေငြ ေကာက္ခံမည့္ အစီအစဥ္ကို ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီး ဌာနက ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအ သင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတို႔ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးေနသည္။ 

‘‘Tourism Development Fund အေနနဲ႔ ေကာက္မယ္ဆိုရင္ အဲဒါက သတိထားကိုင္တြယ္ဖို႔ လို ပါတယ္။ ခရီးသြားက႑မွာရွိတဲ့ ပါဝင္သူအားလံုးရဲ႕သေဘာတူညီ မႈလိုပါတယ္။ ခရီးသြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တြက္ ေကာက္မယ္ဆိုရင္ ေကာက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ႀကိဳလုပ္ျပရတယ္။ သန္႔ရွင္းသာယာလွပေအာင္ ဧည့္သည္ေတြအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ လုပ္ေပးတာမ်ိဳးေတြလည္း လုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္’’ဟု Nature Dream ခရီးသြားလုပ္ငန္း မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚစံပယ္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။ 

ခရီးသြားက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြေကာက္ခံမည့္ အစီအစဥ္ သည္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ သက္ဆုိင္ ရာဌာနမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း ေနၿပီး ေကာက္ခံရမည့္ ပံုစံႏွင့္နည္းလမ္းမ်ားကို အတည္ျပဳဆံုး ျဖတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရေသးေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ ႀကီးဌာန၊ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္ေထြး က ေျပာသည္။ 

Top News