ဒိန္းမတ္အစိုးရ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဒသႀကီးႏွစ္ခုတြင္ ဒီေရေတာဧက ၅၀၀ စိုက္ပ်ဳိးမည္

ဒိန္းမတ္အစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့ ကူညီမႈျဖင့္ ဝမ္းပိုက္ႀကိဳးဝုိင္းႏွင့္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လစ္လပ္ေန သည့္ ဒီေရေတာပ်က္မ်ားကို ေရြး ခ်ယ္ကာ ဒီေရေတာဧက ၅၀၀ ေက်ာ္ စိုက္ပ်ဳိးမည္ဟု ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕ နယ္ သစ္ေတာဦးစီးမွဴးဦးဝင္းစည္ သူေမာင္က ေျပာသည္။


ဒိန္းမတ္အစိုးရက အဆိုပါ စီမံကိန္းအတြက္ ကန္ေဒၚလာ ငါးသန္း ကူညီမည္ျဖစ္ၿပီး ကြင္း ဆင္းစစ္ေဆးေနသည္။ ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ဒိန္း မတ္အစိုးရတို႔ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ ေရးထုိးၿပီးပါက အဆိုပါ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၈ တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ကာ ၂၀၂၂ အထိ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းစည္သူေမာင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

 ဝမ္းပိုက္ႀကိဳးဝုိင္းႏွင့္ ေျမပံု ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဒီေရ ေတာဧက ၁၀၀ ခန္႔ စိုက္ပ်ဳိးရန္ လ်ာထားျခင္းျဖစ္သည္။

 ‘‘ေတာပ်က္ေတြ အျပင္ ကြက္လပ္ျဖည့္စနစ္နဲ႔လည္း စိုက္ ပ်ဳိးသြားပါဦးမယ္။ စိုက္နည္းက ေတာ့ မ်ဳိးေစ့ေရာ ကိုင္းခ်ဳိးၿပီး စိုက္တဲ့ဓမၼတာမ်ဳိးဆက္ေတြပါ စိုက္သြားမယ္’’ဟု ဦးဝင္းစည္သူေမာင္က ေျပာသည္။

ဒီေရေတာ စိုက္ပ်ဳိးေရးနည္း စနစ္မ်ဳိးစံု အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးမည့္မ်ဳိးစိတ္ကို ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္းတြင္ အမ်ားဆံုး ေပါက္ေရာက္သည့္ ေဒသမ်ဳိးရင္းျဗဴးေျခေထာက္ မ်ဳိးစိတ္ကို စိုက္ပ်ဳိးမည္ျဖစ္သည္။

 ‘‘ဝမ္းပိုက္နဲ႔ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္တို႔ က အၿမဲတမ္းအစိုးရဘတ္ဂ်က္နဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေနရတာ ပါ။ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီ ပထမဆံုးရတာပါ’’ဟု ဦးဝင္းစည္သူေမာင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ ဒီေရ ေတာဖံုးလႊမ္းမႈသည္ ဧကခုနစ္ သိန္းငါးေသာင္းေက်ာ္ရွိသည္။ ဒီေရေတာ ေပါက္ေရာက္သည့္ ေဒသမ်ားသည္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ဒီေရေတာဖံုးလႊမ္းမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ၏ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေပါက္ေရာက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီေရေတာတည္ရွိမႈသည္ တစ္ကမၻာလံုးတြင္အဆင့္ (၇) ရွိၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွ၌ တတိယေနရာတြင္ရွိသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီေရေတာေပါက္ ေရာက္မႈသည္ တစ္ကမၻာလံုး အတုိင္းအတာႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက (၄) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ဒီေရေတာအမ်ား ဆံုး ေပါက္ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ နံပါတ္(၇) ခ်ိတ္သည္ဟု ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္က ကမၻာ့ဒီေရေတာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္းအဖြဲ႕က ထုိသို႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာကမ္း႐ိုးတန္းမ်ား၌ ဒီေရေတာဧက ၁ ဒသမ ၇ သန္းခန္႔ရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕ ၏ ၁၉၉၀ ျပည့္မွ ၂၀၁၅ အထိ တြက္ခ်က္မႈအရ ၂၅ ႏွစ္အတြင္းဒီေရေတာ ျပဳန္းတီးမႈသည္ ဧကငါးသိန္းေလးေသာင္းခြဲ ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။

Top News