သတ္မွတ္ရက္ေက်ာ္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိုအဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန(ရန္ကုန္႐ံုးခြဲ)သို႔ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူအခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စိုင္းေဇာ္)

တကၠသိုလ္တက္ရန္ အခက္အခဲ ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေပးအပ္မည့္ တကၠသိုလ္ပညာ သင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ဆုမ်ားကို ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္တြင္ စတင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီဟု အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ ေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသျဖင့္ တကၠ သိုလ္ပညာ ဆက္လက္သင္ၾကား ရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ားအား စာ ေမးပြဲက်႐ံႈးျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းစည္း ကမ္းေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမရွိလွ်င္ ဘြဲ႕ ရသည္အထိ တကၠသိုလ္ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ခ်ီးျမႇင့္မည္ဟု ၂၀၁၇ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္လမ္းၫႊန္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘အခက္အခဲရွိတဲ့သူေတြကို နည္းလမ္းတစ္ခုနဲ႔ ပံ့ပိုးေပးတဲ့ သေဘာေပါ့။ ပညာေရးတကၠ သိုလ္ေတြ၊ ေကာလိပ္ေတြမွာ ေတာ့ ေက်ာင္းသားတိုင္းကိုေပး တယ္။ တျခားတကၠသိုလ္ေတြက ေတာ့ ေလွ်ာက္တဲ့သူထဲက စိစစ္ ၿပီး ေပးမယ္’’ဟု ေဒါက္တာေအာင္ ေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာတြင္ ပထမႏွစ္သင္တန္း တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး တစ္လလွ်င္ သံုးေသာင္းက်ပ္ ေထာက္ပံ့မည္ ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ လႊာအိတ္တြင္ပါရွိသည့္ ပညာသင္ဆု ေထာက္ပံ့ေၾကးဆုေလွ်ာက္ လႊာကို မိမိေနထုိင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန သို႔ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္က လိုအပ္သလို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီးအဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန(ရန္ကုန္)သို႔ ေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္။

လစာနည္း ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား ၏ သားသမီးမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္း ပါးသျဖင့္ တကၠသိုလ္ပညာ ဆက္လက္သင္ၾကားရန္ အခက္အခဲရွိ ျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ အေျခအေနခ်င္းတူလွ်င္ ပညာေတာ္သူ ျဖစ္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ စိစစ္ကာ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ ေၾကး ဆုေပးမည္ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ဆုကို တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ တစ္ဦးသာ ခံစားခြင့္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းတြင္း ဆူပူမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံအတြက္ နစ္နာေစသည့္ အ ျခားအျပဳအမူမ်ားႏွင့္ အက်င့္ စာရိတၱပ်က္ျပားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါ က ေထာက္ပံ့ေၾကးဆု ရပ္ဆိုင္း မည္ဟု တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္လမ္း ၫႊန္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Top News