ဂ်ပန္တကၠသုိလ္ ၂၄ ခုႏွင့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားပါ၀င္သည့္ အခမဲ့ပညာေရးပြဲေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္

ဂ်ပန္တကၠသုိလ္ ၂၄ ခု၊ ဂ်ပန္ ဘာသာစကားသင္တန္းေက်ာင္း ေျခာက္ခုႏွင့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ ခုနစ္ခု ပါ၀င္ျပသမည့္ ဂ်ပန္ပညာေရးပြဲ ေတာ္ကုိ ဩဂုတ္ ၂၆ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏုိဗိုတယ္ဟုိတယ္၌ က်င္းပမည္ဟု အုိကာရာမ တကၠ သုိလ္ပညာေရးစင္တာက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ဂ်ပန္အမ်ိဳးသားတကၠသုိလ္ မ်ားအစုအဖြဲ႕၊ ဂ်ပန္ပညာေတာ္ သင္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအ သင္းတုိ႔ႏွင့္ အုိကာရာမတကၠသိုလ္ ပညာေရးစင္တာတို႔က အဆုိပါ ပညာေရးပြဲေတာ္ကုိ ပူးေပါင္း က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ပညာေတာ္သင္ သြားေရာက္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ပ ညာသင္ယူၿပီးေနာက္ အလုပ္အ ကုိင္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အခမဲ့ေဆြး ေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရရဲ႕ Study In Japan Coordinator Project အရ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ငါးႏွစ္အ တြင္း ဂ်ပန္ကုိ ပညာေတာ္သင္ သြားေရာက္တဲ့ ေက်ာင္းသားဦးေရ တုိးလာဖုိ႔ ရည္ရြယ္က်င္းပတာပါ’’ ဟု အုိကာရာမတကၠသုိလ္ပညာ ေရးစင္တာမွ တာ၀န္ခံမစၥတာ ႏုိဟာရာက ေျပာသည္။

ပညာေရးပြဲေတာ္တြင္ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံသုိ႔ ပညာေတာ္သင္သြား ေရာက္မည့္သူမ်ား တကၠသုိလ္ႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုစီမွ တစ္ ဦးခ်င္းေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာ သင္ဆုေပးအပ္မည့္ အစီအစဥ္ မ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလည္း ပါ၀င္ မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ကစ၍ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ ပညာေတာ္သင္သြားေရာက္သူ မ်ားျပားလာၿပီး ဂ်ပန္ေက်ာင္းသား ၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕အစည္း (JASS O) ၏ စာရင္းအရ ၂၀၁၆ တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌ ပညာသင္ယူေနေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသား ၁,၂၀၀ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေက်ာင္းသြား တက္ျခင္းသာမက ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ဂ်ပန္စာေလ့လာသူမ်ား လည္း တိုးတက္လာေၾကာင္း အုိ ကာရာမတကၠသုိလ္ ပညာေရး စင္တာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Top News