ဆီးဂိမ္းကာလအတြင္း မေလးရွားတြင္သုံးစြဲသည့္ အမ္ပီတီဖုန္းမ်ား အ၀င္လက္ခံမႈ အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈေပး

ဆီးဂိမ္းက်င္းပေနသည့္ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ အသုံးျပဳမည့္ MPT ဖုန္းမ်ားအ၀င္လက္ခံေျဖ ၾကားမႈသည္ တစ္မိနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၇၀၀ မွ အခမဲ့အျဖစ္၀န္ေဆာင္မႈ ေပးမည့္ အစီအစဥ္စတင္ေန ေၾကာင္း MPT က ထုတ္ျပန္ေၾက ညာသည္။

ဆီးဂိမ္းကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အ ေနျဖင့္ ယင္းအစီအစဥ္ကုိ ဩ ဂုတ္ ၂၂ ရက္က စတင္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ယင္းအျပင္ အင္တာနက္ ေဒတာႏႈန္းမ်ားကို တစ္မီဂါဘုိက္ လွ်င္ ယခင္က ၅၀၀ က်ပ္က်သင့္ ရာမွ ယခုအခါ ရွစ္က်ပ္ႏႈန္းသာ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။


 မေလးရွားႏုိင္ငံအတြင္း MPT ၏  GSM/WCDMA ဆက္ သြယ္ေရးကြန္ရက္ကုိ အသုံးျပဳ သည့္ ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ သုံးစြဲသူမ်ားသည္ အဆုိပါ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ စာ ရင္းသြင္းခေပးရန္ မလိုအပ္ဘဲ မေလးရွားႏိုင္ငံအတြင္း ေဒတာ အသုံးျပဳျခင္းအတြက္ Data Roaming ဖြင့္ထားရန္ ၁၃၃၂ သုိ႔ ‘RMDON’ ဟု စာတိုေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။

‘‘အဲဒီမွာရွိတဲ့ MPT ဖုန္းေတြ အကုန္လုံးအလုိအေလ်ာက္ဒီ၀န္ ေဆာင္မႈကုိ ရမွာပါ။ MPT ဖုန္းနဲ႔ အင္တာနက္သုံးတဲ့သူကေတာ့ ၀န္ေဆာင္မႈရရွိဖုိ႔အတြက္ စာတို ေပးပုိ႔ရမွာပါ။ ၀န္ေဆာင္မႈကာလ က ဘယ္ေလာက္အထိရွိမယ္ဆုိ တာေတာ့ ေျပာလုိ႔မရေသးပါဘူး’’ ဟု MPT  တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိ ေနသည့္ MPT သုံးစြဲသူမ်ားသည္ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္း ဖုန္းေခၚပါ က တစ္မိနစ္လွ်င္ ၉၀၀ က်ပ္မွ ယခုအခါ ၁၅၀ က်ပ္ျဖင့္ေခၚဆို ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိမည္ သည့္ဖုန္းနံပါတ္သို႔မဆုိ ဖုန္းေခၚ ဆုိမႈအတြက္ တစ္မိနစ္လွ်င္ယခင္ ၁,၀၀၀ က်ပ္မွ ယခု ၂၀၀ က်ပ္ သာက်သင့္မည္ျဖစ္သည္။

အျခားေသာႏုိင္ငံတကာသုိ႔ ဖုန္းေခၚမႈမ်ားအတြက္လည္း တစ္ မိနစ္လွ်င္ ၁,၅၀၀ က်ပ္မွ ၅၀၀ က်ပ္သုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး စာတို (SMS)ေပးပုိ႔ျခင္းအတြက္စာတစ္ေစာင္လွ်င္ ၄၀၀ က်ပ္မွ ၅၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။

 MPT ေခၚဆုိခႏႈန္းထား ေလွ်ာ့ခ်သည့္ အစီအစဥ္ကုိ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲသုိ႔ လာေရာက္သူ မ်ားသာမက မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားပါ အသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

Top News