ဟိမ၀ႏၲာ ၀က္၀ံႏွစ္ေကာင္ကုိ ထမံသီေဘးမဲ့ေတာအတြင္းသုိ႔ ျပန္လႊတ္

 မ်ိဳးသုဥ္းရန္ အႏၲရာယ္ ႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ဟိမ၀ႏၲာ ၀က္၀ံႏွစ္ေကာင္ကုိ ထမံသီေတာ ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာအတြင္း ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ထမံသီေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ ေတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးသန္း လင္းက ေျပာသည္။

ဟိမ၀ႏၲာ၀က္၀ံႏွစ္ေကာင္ ကုိ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္၌ တပ္ မေတာ္စစ္ေၾကာင္းက ေတြ႕ရွိခဲ့ ၿပီး ခႏၲီးခ႐ုိင္သစ္ေတာဦးစီးဌာန သုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္၍ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး ထမံသီေတာ႐ုိင္း တိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာ နမ္အီဇူး ဧရိယာသုိ႔ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

‘‘ဒီ၀က္၀ံႏွစ္ေကာင္ကုိေတာ ထဲျပန္လႊတ္သင့္၊ မသင့္စစ္ေဆး ၿပီးေတာ့ သူ႔သဘာ၀နဲ႔ကုိက္ညီတဲ့ နမ္အီဇူးထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာထဲ ကုိ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့တယ္’’ ဟု ဦး သန္းလင္းက ေျပာသည္။

အဆုိပါဟိမ၀ႏၲာ၀က္၀ံႏွစ္ ေကာင္သည္ တစ္ႏွစ္သားအရြယ္ ခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး အရပ္တစ္ေပ ေလးလက္မ၊ ခႏၶာ ကုိယ္အရွည္ ႏွစ္ေပရွစ္လက္မ၊ လုံးပတ္ တစ္ေပရွစ္လက္မရွိၿပီး ႏွစ္ေကာင္စလုံးသည္ အမမ်ား ျဖစ္သည္။

ထမံသီေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာထဲတြင္ မေလး၀က္ ၀ံႏွင့့္ ၀က္၀ံႀကီး(ဟိမ၀ႏၲာ၀က္၀ံ) ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးေနထုိင္က်က္စားၿပီး မေလး၀က္၀ံ၏ရင္ဘတ္ေပၚတြင္ U (ယူ-ပုံသဏၭာန္)အမွတ္အ သားရွိၿပီး အေမြးပါးသည္။ ဟိမ၀ႏၲာ၀က္၀ံ၏ရင္ဘတ္ေပၚ တြင္ V (ဗီ-ပုံသဏၭာန္)အမွတ္အသား ရွိကာ အေမႊးက မေလး၀က္၀ံထက္ ပိုထူၿပီး ပုိၾကမ္းတမ္းေၾကာင္း သိရသည္။